Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/344

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HYL1„ESTA1) HERREI). 339 Samlet l1uSdyrho1d i 1891 Var: 1 heSt, 23 Storfæ, 4O faar, 4 SVin, 15 høns. Sam1et udsæd i 189O Var: 9.75 hl. l1avre og 16.75 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækSter anvendtes 4.2 ar. a I Øn sogn: Skor, af Skyld 5.(36 mark. HuSdyrl1o1d i 1891 Var: 2 heSte, 22 Storfæ, 35 faar, 27 gjeter og 1 svin. UdSæden i 189O Var: 8.03 hl. haVre og 4.20 hl. poteter. Porten af skyld 6.(’)0 mark, har 3 11uSmandSp1adSe. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 1 heSt, 39 St0rfæ, 69 faar, 63 gjeter, 4 Svin og 6 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 14 hl. havre og 17 hl. pOteter. St()mk()reW)z, af skyld 5.(39 mark, har 2 huSmandSp1adSe. Sam- let husdyrl101di 1891 Var: 1 heSt, 28 st0rfæ, 30 faar, 6O gjeter og 3 svin. Sam1et udSædi 1890 Var: 8 hl. havre og 16 hl. poteter. I HylleStad sogn: Birkeland af Skyld 5.74 mark, har 12Z3 huSmandSp1adS. Sam1et huSdyrho1d i 1891 Var: 2 heSte, 33 st0rfæ, 62 faar, 16 gjeter og 3 svin. Sam1et udsæd i 1890 Var: 16.6 hl. havre og 13 hl. poteter. 0.32 ar til kaa1rabi. Dale, indz-e, af Skyld 5.2O mark, har 1 huSmandSp1adS. Sam- let huSdyrholdi 1891 Var: 2 heSte, 26 Storfæ, 57 faar og 1 svin. Samlet udsæd i 1890 Var: 9.7:3 hl. haVre og 7 hl. poteter. Akse, af Skyld 6.7O mark, har 1 husmandSp1adS. Samlet huSdyrhold i 1891 Var: 3 heSte, 28 Storfæ, 37 faar, 1 Svin Og 7 høns. Sam1et udsæd i 1890 Var: 16 h1.havre og 11 hl. poteter. 0.06 ar til kaa1rabi. Akse, af Skyld 7.60 mark, har 1 h11Sma-ndSp1adS. Samlet huSdyrho1d i 1891 Var: S heste, 25 Storfæ, 54 faar, 5 Svin og 4 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 18.2 hl. havre og 1O.5 hl. poteter. 0.12 ar til kaalrabi. Søre§)9“ord, af skyld 5.57 mark. HuSdyrh0ld i 1891 Var: 3 heSte, 17 Storfæ, 34 faar, 16 gjeter og 2 svin. Udsæden i 189O Var: 13 hl. haVre Og 8 hl. p0teter. 0.2ð ar til kaalrabi. I Bø sogn: 2Ve-S;je, af Skyld 8.52 mark, har 1 11uSmandSp1adS. Samlet huSdyrhold i 1891 Var: 1 heSt, 25 Storfæ, 35 faar, 41 gjeter, 2 Svin og 4 høns. Samlet udsæd i 189O Var: 7.5 hl. ha-Vre og -8 hl. poteter. Bø, ind)“e, af skyld 5.7O mark, har 1 huSmandsp1adS. Sam1et huSdyrho1di 1891 Var: 2 heSte, 28 Storfæ, 38 faar, 3 Svin og 5 høns. Sam1et udsæd i 189O Var: 9.8 hl. havre og 11.17 hl. p0teter. E8peland, af skyld 6.72 mark. HuSdyrho1d i 1891 Var: 2 heste, 26 St0rfæ og 51 faar. Udsæden i 1890 Var: 14 h1.havre Og 6 hl. p0teter.