Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/336

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HY1.1.ESTA1) HERRED. 331 ogsaa ved Skifjordens bredder er adskillig bebygning; paa Teige- vatns nordre bred samt i Lonedalen ovenfor Ramsgrøvatn er der nogle gaarde Øer. I dette herred er 51 Øer eller dele af øer samt 81 holmer og Skjær i saltvand. Skorpø, paa Aafj0rdens sydside, er skilt fra fastla11det ved StoraakersZm(l og.fra Su1en ved Krakhelles-zmd; det er en klippeø med golde fjelde, især paa nordsiden er der steile sider. Her findeS kun ga-arden Skorpø paa Vestsiden og Kalvebotn og et par p1adse paa øStsiden. Sakrisø paa Aafjorde11s 11ordside, skilt fra fast1a11det Ved et O.8 km. bredt sund, har lave fjelde og har paa nordsiden 1 gaard og l plads. Langs øe11s sydvestside ligger nogle ubeboede holmer og skjær. Geologi. Vest for Liheste11 bestaar landet af konglOmerat og sandsten. Ellers bestaar landet omkring Hy1lestad og Aafjord af skifer, og nordlig og østlig for skiferen følger gneisen. Jord- bunden er god paa skiferen, men klimatet er raat og fugtigt. Kong-lomeratet giver lidet dyrkbart lan(l. — El v e. Teigeraf1zs vasd)“ag gaar fra Svanetjern sydlig, danner tjernet ved Trausda1, løber et kort stykke i vest1ig retning og danner saa TeigeVatn, fra hvis Vestende det gaar til Skifjorden. Loneelve)z kommer fra skaWret n1e1le1n RamSgrøheien og Linipen og gaar med ubetydeligt fald først i østlig retning til gaarden HOrnskvien og derfra i nordvest og ind i Ytre Holmedal. Salbuelven gaar fra Ramsgrøvatn sydlig til sydøstende11 af Kvimsen, bøier her veSt1iO“ o0P falder forbi Salbuøren ud i Aa- fjorden. Fra Kolr:at)z løber en elv i nordlig retning, danner Skortjern og Fuglevatn og gaar ind i Ytre Holmeda1, hvor det fa1der“i Nautsundvatn. Den er bielv til Guddalse1ven. Fra Aksevatn gaar en elv i vestlig retning, danner Kleivevatn og løber fra dettes vestende til bunden af Hyllestadfjorden. Kort nedenfor Aksevatn fører en br() over elven. Espelandsvafns ‘lZ’(l5‘(Z“lV’(lg gaar fra Da1evatn, der dannes ved sammen1øb af bække fra de omkringliggende fjelde, med lidet fald sydlig, danner tjernet ved Buvik og derpaa Espelandsvatn. Fra dettes sydvestende gaar elven med ikke betydeligt fald (87 m. paa 4 kn1.) i sydvestlig retning til noget forbi gaarden Foss, øvre, hvor den bøier sydlig og falder forbi Foss, nedre i Bøfjorden. Over den fører Fos‘sbroen. O O