Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/335

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


33O NOH1)BE BEHGENHUS Amt fra gaarden Tveit mod Laviksaatens vestSkraaning og et fra Bø- fjordens bund til henimod herredsgræ11dse11 paa Handalsnipens sydside. Mellem disse ligger rygge med enkelte toppe, som Skaarskavlen søndenfor Kraake1ivatn og Saa.swyken nordenfor dette vand. Mod Sognefjorden er her temmelig steilt fald, og kun et par gaarde og pladse ligger paa denne strandside, men mod Bøfjor- dens indre de1 og nordover er svagere fald og en del gaarde. Nogle sætre ligger noget søndenfor Krakelivatn og ligeledes et par paa Saasnykens nordSkraaning. Nordenfor Espe1andsdalen hæver sig en del toppe, som Robba i den sydlige del, Blaaj)“eld paa grændsen mod Lavik, Slethei Samt en top af Skraahei paa grændsen mod Ytre Holmedal. Der er temmelig steilt mod Espelandsvatn og dalen norden- for dette indtil Aasgaardene; .—1lejýeld, 295 m., er ved et skar skilt fra Slethei og strækker sig nordover langs Kolvatn. Nordlig ligger Svarteskaalheis søndre del, adskilt fra Skraahei ved et dalføre fra F ug1evatn til gaarden Nautsund i Ytre Holmeda1. Landet vestenfor dalføret fra Bøfjorden til F1ekkefj orden a-fta-ger i høide vestover. Fra Øn kirke gaar et dalføre over til Loneda1en i Ytre Holmeda-l. Østlig for dette er enkelte fjeldhøider som Ramsgrønaave, 571 m., i den nordvestlige del, Liheie)2 omtrent i den midtre del Og .Iamnehei syd1igt, og der er desuden flere lavere toppe. Mod Lonedalen og dalen, der gaar op fra Øn, er temmelig steilt fald, mindre steilt mod Sørfjorden. hvor strandsiden er bebygget. l Sydøstlig fra Jamnel1ei ligger Hesjetinden. I Aksevatndalen er enkelte gaarde og pladse Fra Hyllestadfjordens bund til Sørfjordens fører et lavt eid og vestenfor dette høiner sig neset mellem fjordene med tem- melig seilt fald nordover. Mellem Øndalen, ZJ())l(:’d(lZ6“ɔ2 og Skifjorden med dalen til Lang- sjøen og over i Ytre Holmedal er flere lave Skar. Nordlig ligger Ramsgrøheia med steile fald østover i Ramsgrøvatn; søndenfor følger Kr;imse)z paa grændsen af den nedre Øndal, vestenfor denne fa-lder fjeldet svagt mod Aafjorden, noget steilere nordover mod det lange Teigevatn. Ved gaarden Eide gaar et eid, kun henved 1 km. langt, til Skifjorden, og her vestenfor stiger landet igjen paa lialvøen. ZMz;klebosthei har steile fjeldsider mellem Langsjøen og Ski- fjorden og fortsætter nordover i Ytre Holmedal; den sydøst1igste top naar 458 m.s høide o. h. Vestenfor Skifjordens indre del ligger Saml)zeshei.

4at[jordens strandside er indover til Aasmule jevnt bebygget,