Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/334

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HYI“I.ESTA1) HP:RHE1). 2329 Natur1ig beskaffe11hed. Ved r-I.(t)j“Ol’(ZC)l og dens dal, samt ved dalføret, som fra Bøfjorden fører i nordlig retning til F1ekkefjorden i Ytre Holmedal, deles l1erredet. Landet mellem Aafjorden og Sog11efjorden, i øst begrændset af dalføret fra Hy11estadfjordens til Bøfjordens bund er yderligere delt ved 2 eid, nemlig et fra gaarden Lekva til Li„reid og et fra RysjedalSvaag til Baadvik. Vestenfor eidet ved Lekva falder fjeldet steilt mod syd, øst og-nord, men har svagere skraaning vestover. I den østre del naar LZZ)“8Z(Z, tr. p., 75?3 m. Andre fjelde er: G)“ømZesh“a);Zjel(l, .HíZl(’)”Å’(tZt8)l og Lihest(w, 690 m. Mod nord og syd er der paa strandsiden ingen bebygning, da kong1omeratfjeldene her falder steilt af lige i fjordene; nogle gaarde og pladse er der langs den vestre strand og ligeledes nogle Ved Lifjorden Østenfor eidet ved Lekva er igjen høiere land, der strækker sig østover til Bøfjorden og derpaa Sy(lvestlig mellem de1me fjord og LifjordenS bund. Her er landet lavere end omkring Lifjeld, falder steilt af mod Bøfjorden, men fjeldfode11 danner en temmelig fla(l strand- side, der er tæt bebygget I dalen fra Hy1leStadfjord ligger Atteraasgaardene og nogle p1adse, og mod Lifjorden gaardene Fjord, Kolgrov, Hel1eim og enkelte pladse; siderne er her mindre steile. 0dden vestenfor eidet fra Rysjedalsvaag til Baadvik eri den sydlige del lav; i den nordlige del ligger S()gneskollen. Her er 3 gaarde og nogle pladse paa den vestre strandside. Den ubeboede Rism)sø ligger i Lifjorde11s munding. Landet østenfor det (lalføre, hvorigjennem veien fra Bøfjorden ti1Flekkefjorde11iYtre Hol111e(lal fører, sænker sig mod dette dalføre og i den sydlige del mod Bø— og Sognefjorden. Fra Bøfjordens bund gaar dalføret først i nord, derefter i øst og nordøst til Espelandsvatn og derpaa som en smal dal paa østsiden indtil Al(î)îj(?ldets sydskraani11g. Herfra fører et skar paa sydsiden af Aasgaardene nordvest1ig over til Ko1vatn, hvorfra dalen bliver noget bredere og gaar nordlig gjennem .Rosteinskaret over i Ytre Holmeda1. Fra Bøfjorden til Rosteinskaret stiger dal- bunden 245 m. Dalen er tæt bebygget med gaarde og p1adse. Et dalføre fra Espe1andsvatn over til Baugvatn i Lavik deler denne Strækning. j Sydlig, nær Lavik og Brekke grændse, ligger toppene Han- (lalsn‘ipen og Laviksaaten. To mindre dalfører gaar sydøstlig, et