Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/333

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


328 NORDRl-I BEBGENH1:S AMT. Hei-redets gamle navn var H2jZZ“í-S‘Z(LÒAí)“. Herredet ligger paa begge sider af Aafjorden og grændSer mod sydvest til den ytre del af Sog11efjorden, fra hvilken Bøfjord og Lifjord gaar ind i herredet. Hyl1e Sta d h O Ve dkirke ligger ved Hy1leStadfjordens bund i 11erredets østlige del under nordlig bredde 61Ó 1O‘ 29“ og under længde vest for Kristiania 4Ó 25‘ 5.ö“. HerredetS udstrækning i nord og syd er 26.5 km. og i øst og vest 28 km. Hylle.9t(((l Zl(ål’)’(’(Z omgives af: A.S“ke;oZ(Z, Hø-e Holme(Zal, LaZ?ik Og B)“ekke, G“ltZ8)WZ og Suhm herreder. Af HylleStad herred hørte før en del til Sogn fogderi og en del til Nor(l— og Søndfjord. Den del, som laa i Sogn, havde et samlet area1 af 147.1 km.9, hvoraf Var: FaStland. . 134.2 km.2 Øer: RisneSø ..... 1.4 » Del af Indre S1llG11Ø . . 5.1 » Skorpø ......... 6.2 »

 smaaøer, 2O i sa-1t— og 13 i

ferSkvand, Samt 65 Skjær . . 0.2 » San1let areal af øer 12.9 km.2 Af disse øer er den del af Indre Su1en, som ovenfor er nævut, 5.1 km.2 st0r, gaaet over til Sulen herred, saa area1et af øerne bliver 7.8 km.2 Den del af Hyllesta(l herred, der laa i Sønd— og Nordfjord fogderi, udgjorde 118.8 km.2, 11voraf var: Fast1a11d. . . ..... 1l7.8 km.2 Ø e r: Sakrisø ......... 0.7 » 30 øer i Saltvand og 73 Skjær Samt 6 øer i ferskVand . . O.3 » Sam1et area1 af øer 1.0 km.2 Herredets samlede area1 er 26O.8 km.2, hvoraf 8.8 km.2 øer.