Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/332

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


sULEN HEBHEo. 327 StenalderSfundet er gjort paa Stei)Z(7alen og bestaar af en liden kile af skifer, ti1spidset opad. Sulen kirke er en 1angkirke af tømmer, opført 1860, med 305 Siddep1adse. Sulen hovedkirke blev opført Som annekskirke efter resolutio11 af 23de februar 1859. Sulen blev eget præStegje1d ved reSolution af 22de Oktober 1887. Strømmen kirke for Husø anneks er bygget efter reso1ution af 14de deeember l895 og indviet 15de Oktober 1896. Det er en langkirke af tømmer med 174 siddepladse. Kirken for Husø annekS Stod før paa HuSø. Den var en langkirke af tømmer, opført 17 24, med 120 siddepladse. Kirken Stod endnu tidligere paa Utvær. ZîYtver kapella blev flyttet til HuSøen 1723 ifølge reskript af -5te deeember 1755, efter Kraft 1716 eller 1717. Ved det nævnte reSkript blev det bevilget flyttet til en anden plads paa Husøen. Det gamle kapel maa have været viet til St. Clemens. Hersvik annekskirke opførtes efter resolution af 20de august 1891 og er en 1angkirke af tømmer, indviet 10de november 1891; den har 168 siddep1adse. Láeyar (eller L(ígeyja)9 kapellan maa have staaet paa Laagøen i Su1en Sogn. Kjørbare veie. Fra Sale-n kirke fører rode1agt vei over til gaarden Hop. Den kan til nød kjøres Rideveie. Fra K)“aakevaag fører sti nordover til henimod KverhuSvatn; her deler den sig, idet en gren fører vestover over Dombe til Hagen og en øStover til Krakhell())z. Sulen herred er delt i 14 Skolekredse med 318 under- viSningSberettigede børn og 6 lærere. (l895.) Den ved skatteligningen i l894 antagne f o r m u e udgjorde kr. 428 00O; den udlignede herredSSkat kr. 5 341. l-lyIIestad heri-ed. Hyllestad herred (260.7ð km.2, i l89l 2 467 indbyggere, i 190O 2 475 indbyggere) indbefatter Hyllesta(l hovedsogn med Øre og Bø annekSer. Herredet udgjør et lensmandsdistrikt og et thinglag.