Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/331

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest326 NOR1)P1E BERGENHUS AMT. husdyrhold i 1891 Var: 24 Storfæ, 93 faar, 3 gjeter, 1 SVin, 4 hønS. Samlet udSæd i 189O Var: 1 hl. havre og 3 hl. p0teter. Til kjøkkenhaVeVækster Var anvendt 3 ar. Tvera)‘zager, af skyld 3.61 mark, har 3 huSmandsp1adSe. Sam- let husdyrhold i 1891 Var: 1 heSt, 19 st0rfæ, 70 faar, 10 hønS. Sam1et udSæd i 189O Var: 2 hl. haVre og 2.2 hl. poteter. Kmakevaag af Skyld 4.71 mark. HuSdyrho1d i 1891 Var: 1 heSt, 19 Storfæ, 116 faar, 1 sVin, 9 hønS. UdSæd i 189O Var: 4.5 hl. havre og 5.ð h1.pOteter. 1 ar til kjøkkenhaVevækSter. Kraakaasen, af Skyld 3.64 mark, har 1 husmandSp1adS. Sam- let husdyrhold i 1891 Var: 1 11eSt, 21 Storfæ, 133 faar. Sam1et udSæd i 189O Var: 4.9 hl. haVre og 8.2 hl. poteter. Krakhellen af Skyld 3.36 mark. HuSdyrho1d i 1891 Var: 15 StOrfæ, 31 faar og 1 svin. UdSæden i 189O Var: 5 hl. haVre og 5 hl. poteter. G)“ømzevik, af Skyld 4.16 mark, har 3 husmandSp1adSe. Sam1et 11uSdyrho1di 1891 Var: 23 storfæ, 39 faar og 1 svin. Sam1et udsæd i 189O Var: 6.2 hl. haVre og 5 hl. poteter. Skarnagle)2, af skyld 4.24 mark, har 4 11uSmandsp1adSe. Sam- let husdyrhold i 1891 Var: 1 heSt, 26 Stor-fæ, 44 faar, 7 gjeter og 1 svin. Sam1et udSæd i 189O Var: 6.3 hl. 11aVre, 5.5 hl. poteter. Viken eller F(m“øvike-n, af Skyld 3.81 mark, har l husmands- p1adS. Sam1et husdyrhold i 1891 Var: 1 heSt, 17 Storfæ, 3O faar og 6 hønS. UdSæden i 1890 Var: 6 hl. haVre og 6 hl. pOteter. Matriku1Skyld mellem 1 og 3 Sky1dmark har 78 brug, Og 56 brug har mindre matriku1sky1d end 1 Skyldmark. G a m l e n a v n e paa gaarde er: Su1e11 SöVZ’2t72—dí)’ (flt.). Utvær Utver. Laagøe11 Lágøy. R—aake Rákar. W TVe1—anger þverangr, Jfr. þveɔ-a)2g-a“s)ɔ“örðr. Oldfu11d i Sulen: Stena1der . . . 1 Broncealder . . O Ældre jernalder . . O Yngre — . . O Sum 1