Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


320 NORDRE BERGENHUS AMT. veir brækker. Inde paa Sognesjøen er vindfaldene farlige for seil1adsen. U Farvandet langs den ytre kystled er opfyldt af smaaskjær og derved næsten ufarbart. Større fartøier gaar derfor ikke Strømfjorden, men søger heller det aabne haV. J ordsmonet bestaar for det meste af Sandblandet muld- jord og myr.“ Herredet har lidet dyrkbart jordSmon, det 11aarde kongle- merat ligger lige i dagen, k1imatet er fugtigt og jordbunden lidet frugtbar, stenet eller myret jord. Det dyrkbare jordsmon er smaa flekker langs kysten og i forsænkningerne. Ind mellem knauserne ligger nogen jord, der er tung at rydde. Havre og poteter er den eneste udsæd. Herredet maa indføre det meste brødkorn. Tang bruges til gjødsel. Kornet er ikke udsat for frost i nogen del af herredet. Arealet, foruden de strækninger, som før hørte til Ask- vold og Hyl1estad, er saaledes udnyttet: Ager .......... 0.5 km.2 Eng . . 2.9 » Ager og eng ..... .... . . 3.3 km.2 Sk0g .............. 1.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is .... 175.6 » Sum, de før til Askvo1d og Hyl1estad hørende dele ikke medregnet ........... 180.() km.2 Udsæd og av1 pr. maal samt foldighed: UdSæd pr. maa1. Av1 pr. maa1. Fo1dighed. Havre . . 120 1. 4.8O hl. ca. 4 Poteter . . 384 » l9.20 » 5 Hø ......... Vo.o0 1:g. Nyland er ikke bleven opryddet i den Senere tid. Dyrkning af korn er a-ftaget lidt, medens dyrkning af poteter er tiltaget noget. Brugen af forbedrede redskaber er blevet noget almindeligere, men s1aamaSkiner, meiemaskiner eller radsaamaski11er findes ikke. Der er 5 haandtærSkemaski11er. Herredsstyrelsen har anslaaet v æ r d i e n af l m a al j o r d til 150 kr. og omkostningerne Ved dyrkningen af 1 maal til 100 kr.