Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/324

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SULEN HERRED. 319 Ved Lítle Havneh()Zm. Mellem denne, ASpo og de søndenfor liggende holmer er ankerp1ads for nogle faa smaafartøier paa 5 favne vand og sandbund. Indseilingen foregaar almindeligst nordenom Litle Havneholmen. Indseilingen søndenfra mellem Store og Lit1e Havneholmen er kroget og vanske1ig. Ved Skomageren Søndenfor denne ho1me, mellem Drevø- hatten og ASpø, kan ankres. AnkerSættet er imidlertid dybt, og man ligger udsat for nordlige Vinde. Man ligger bedre paa en liden 9 favne dyb bugt paa Aspø, hvor der er plads for et enkelt mindre fartøi. Ude i sundet udenfor bugten er dybden fra 20 til 30 favne. Ved Drevøhatten, paa dennes øStside, mellem Hatten og Kjærringholmen er stoppeplads paa 5 til 1O favne vand, sandbund. Oksebaa.s-en er en meget Søgt, god ankerp1ads for smaafar- tøier med 5 favne vand og sandbund. Staangarholmsun(l. I sundet mellem ASpø og Staangar- holmen er havn for smaafartøier paa 4 til 8 favne vand og sandbund. Man ankrer 1 kabellængde fra sydpynten af Staan- garholmen. Ved Flatø, mellem denne, Joholmen og Nordfarskjær paa nordøstsiden af Aspø, paa 7 favne vand, og sandbund, er havn for smaafartøier. Paa Færøosen haves følgende ankerpladSe: Buskøhav)z i den sydlige del af sundet mellem Buskø og Steinø er en middelmaadig havn ved sydvestlige Vinde. Der er kun liden p1ads. Større fartøier maa ankre ret ud for den Syd- øst1ige pynt af Steinø paa l2 favne vand og Sandb11nd. Mindre fartøier kan gaa længere op. Man ankrer paa 5 til S. favne vand, slik, noget søndenfor sjøhusene paa Steinø Løbet nordenfra mellem Steinø og Buskø kan kun passeres af vel lokaliserede Smaafartøier. Vasdal paa sydøStsiden af Færø, mellem denne og Vasda]s- holmerne, har ankerplads paa 4 til 5 favne vand; kun for smaa- fartøier. Ankerplads søndenfor Kraksholmen med 5 favne vand og sandbund. Fra sydpynten af holmen gaar en liden slaggrund ud. Kysten kan for ledens og de ytre havnes vedkommende be- tragtes Som isfri. Medens SogneSjøe11 er ren, er de i dens indløb 1iggen(le holmer og skjær til Stor gene for seilladsen. Rundt om og mellem Svalerne er farvandet urent, og Søn- denfor 1igger nogle grunde —— Skallerne —-, paa hvilke det i svært