Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/323

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


318 NoRDP.E BERGENHUS AMT. plads for mindre fartøier. Man ankrer paa 8 til 9 favnes dybde, sandbund. Længere nordover vokser dybden til et Snes favne. I den sydlige del af sundet er 9 favne vand. IndSeilingen fore- gaar almindeligst nordenom Borholmen, mellem denne og de nor- denfor liggende smaaskjær. Ved ()lderkalven, mellem dG1111e og Fribergholmen, kan mindre fartøier ankre paa 7 til 14 favne Vand, Sandbund. AnkerpladSen er udsat for nordenvind, og man ligger bedre beskyttet i det ovenfor nævnte BorholmSund. Ganske smaa fartøier kan dog ligge i læ for nordenvinden ved det lille Skjær under sydvest- pynten af Fribergholmen paa 2 til 3 favne vand. Paa østsiden af leden mellem Ytre Steinsund og Laagø- fjorden kan ganske smaa fartøier ankre i Laagøhav)zen paa vest- siden af Laagø paa 4 favne vand. Man kan kun komme under-seil med vinde østenfor nord og Syd. Man ankrer under veStre 1an(l, hvorfra slaggrundt 10 til 15 favne ud. Vaagens nordlige del er ganske grund. I Kraakevaag er ankerplads med 7 favne vand. Mellem Sengskjærene paa denne Side og Ytre og Nordre skjær, Skarveskjær, Kvalen samt Litle Leiskjær paa den anden side er en rende S til 12 favne dyb, Som i magsveir kan pas- Seres af velkjendte fo1k; ligesaa gaar en — meget trangere — rende mellem den fra Fivleskjær udstikkende grund og Lei- Skjærene, der dog ved nogen sjøgang snart bryder sammen. Over Plitosen bør ikke seiles uden i ganske Sjøsmu1t veir. Kraake.S“teine)2 (Steinen) bestaar af holmer af 5O til 100 fo(ls høide. Vestsiden er temmelig ren, men nordsiden og østsiden og især sydsiden har s1aggru11d med baaer indtil 3 kabbellængder ud. Gaasvær ligesom de omliggende øgrupper Skjæringen, Litle- Været og Lyngø er en samling af øer og skjær af liden høide; Gaasværøen, den høieste, neppe 1OO fod; her bor 3 til 4 familier, forøvrigt er øerne ubeboede. Gaas-vær havn mellem Gaasværø og Kjønholm er en nogen- lunde tryg havn for smaafa-rtøier; den har 4 til 5 favne vand og Sandbund. Ganske smaa fartøier kan gaa helt op paa bug-ten ved husene, hvor der kun er l à 11Z2 favn Vand, men med sterkt sydvestligt drag ligger man bedre paa bassinet uden- for vaagen. Lamholmszm(l. Ved det nordre in(lløb til sundet findes en grund paa 2 favne van(l, 60 til 7O favne nord af Nordpynten af Lamholmen. Lyngø. Hovedøen er noget lavere end Gaasvær og ren paa sydsiden. Mellem Lyngø og Ri.S“holmen er en ganske god anker- plads for smaafartøier, 5 til 6 favne vand og sa-ndbund. Fra Drevøosen kan søges følgende ankerpladse: