Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/321

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


316 NOHDHE BERGENHUS AMT. Fald eller større stryk angives i: Sk(maagelselven, Krakke)2s- ()Zve)2., H(Zgen9elven“, Lie)2selven og Ravnøelve)z1. Indsj øer. Herre(let har 106 indsjøer, hvoraf ca. 9O paa Indre Sulen. De er alle smaa; den største, hvoraf imidlertid kun den syd- lige del (4 km.) ligger i Sulen herred, er Hagea)atn, der i det hele er 5 km. langt og indtil ca. O.5 kn1 bredt. Ikke nogen a-f smaae1vene i Sulen eller noget vand er rige paa fisk; kun Ørret forekommer i ringe mængde i 2—3 Største vande og elVe paa Indre Sulenøen. Indsjøer: KllI.2 EngeViksvatn . . 0.(3 Vand syd for Do. paa Indre . . O.?3 Hagevat11 Sulenø . . 1.5 StOrevatn . . O.l Ravnevatn I „ . . . 0.1 Tungerudvatn paa btemS1mdØ . . 0.2 1OO Smaavande ........ 1.8 Samlet areal af ferskVand 4.(3 K yst. Herredet begrændSes i syd af SOgnes;jøe)?, i vest af havet (NordSjøen), i nord af Gaasz)(e)“os“en og LaageZ“jord og er i øst ved Kraakhelleszm(Z skilt fra Gulen herred. Gjennem herredet fører egentlig 3 hovedseil1øb, nemlig: Ytre Sfei)zs2md, der hovedsagelig benyttes af større skibe samt af dampSkibSfarten. Indre Sf(—i)2sun(l, der danner den korteste og mest dækkede led og især benyttes af den mindre, mere lokale skibsfart, udæk- kede eller aabne fartøier Kraakhelleszmd, der hovedsagelig benyttes af baade og den mindre fjordfart, samt delvis af den lokale dampskibsfart. Mod ha-vet (Nordsjøen) har herredet en kystStrækning af ca. 36 km. Gaas1a;?(ero.S“e)a med LaagøjËjor(l gaar ind mellem herredets Øer paa en Strækning af ca. 14 km. med en bredde af 2 til 4 km., og Kraakhelle.s“und begrændser herredet mod øst paa en Strækning af ca. 6 km. med en bredde af O.3 til 1 km. Zí)or(Ye og Sæm-(Z i Sulen er: Sl(“f’Ølll;f]“O’l“(Z(’)l kaldes sundet eller fjorden vestenfor Ytre Sulen imellem denne og øerne o1n- kring Husø.