Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/320

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


sULEN HEBBEn. 315 Vestenfor denne ligger Fæl-øe)2, omgiven af en hel del holmer og skjær. Den er km. lang og 1.5 km. bred og har flere sma-a aasknauser og 2 gaarde i den sydvestlige del. O.5 km. ret Vest for Færøen ligger den lille klippeø Drevøe“n og henimod 1 km. syd for denne Salts-kaar med 1 plads. Aspøen 1.2 km. vest for DreVøen er 4.7 km. lang og har en meget bugtet kystlinje. Den optages af mange aasknauSer, hvoraf den høieste ligger omtrent midt paa øen og er 11O m. o. h. Aspø er ubeboet. Rundt om den ligger en hel del mindre øer, holmer og skjær. VeStenfor Indre Sulen og skilt fra samme ved et smalt S1111d ligger Steinsäzmdø, som ligeledes er bjergfuld, men la-Vere, og som ogsaa ved dybe bugter eller fjerde deles i to dele, der er for- bundne ved en smal Strimmel land. Øen naar paa den nord- vestre side i Hellel?Z)Í)bld, 323 m., sin største høide; ogsaa her er mange knatter, skilte Ved forsænkninger. Længere Vest ligger Ytre Siden — l1erredets 11æstStørste ø — mindre udstykket af havet og lavere end de to foregaaende, men ligesom disse med mange tilrundede knatter; paa øens Sydøstre del ligger Ha((j)“el(l, tr. p., 198 m. o. l1. Mindre Øer i heredet er: Ravnø vest for SteinSundø, Næse i den paa Indre Sulens søndre side opgaaende NeSefjord, Haagø og Laagø Vest for Indre Sulen og nord for Steinsundø; de er samtlige ligesom de øvrige bjerg- fulde, men naar ikke nogen betydelig l1øide. He(søerne er en gruppe lave holmer og skjær, Som ligger vest af Ytre Sulen. Mellem øerne er der meget urent,1 saa at der kun er farvand for smaafartøier. Utv(er er en samling holmer, der naar indtil 1O0 fods høide over havet; de høieste er Begla, de egentlige Utv(eWY—øer og begge Kvanskj(erene. Kun de egentlige Utværøer er beboede; her er 1odSstation. — Utvær er det vest1igste beboede sted i Norge. Geologi. I dette herred er konglomerat med Sandsten de raadende bergarter. Kun smaaøerne omkring HuSø og nogle øer nordvestlig ud imod havet bestaar af skifer. Konglomeratet, som danner det faste fjeld, er meget tungt fortvitre1igt og giver et nøgent, øde, af tilrundede knauser be- staaende land, ofte blottet for al Vegetation. Bebygningen ligger for en Stor del paa de smaa skife1—øer og skiferfelter. E1Ve. I dette herred danner smaabække afløb for herredetS mange smaavande.