Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/319

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


314 NORDRE BEBGENHUs AMT. Af Hyllestad er derhos 5.1 km.2 eller gaarden Klakken paa Indre Sulen henlagt til Su1en, saa at det Samlede areal af Øer bliver 213.2 km.2 Det samlede area1 af Øen Indre Sulen er l15.8 km.2 Nedenfor er antallet af Øer og deres arealer i de tre herreder Su1en, Hyllestad og Askvold anført efter de ældre herredsgrænd- ser samlede, hvorhos tallene hidsætteS efter de nye grændSer. Efter de ældre gi-ændser. Efter de nye grændser. Antal Øer. Areal af øer. Antal øer. Areal af Ø(31’. Km.2 Km.2 Sulen . . 795 179.9 1029 213.2 Hyllestad . . . l98 13.9 197 8.8 Askvold .... 1 O57 101.5 824 73.3 Tilsammen 2 O5O 295.:3 2 050 295.3 Natur1ig beskaffenhed. Sulen herre(l bestaar af 1029 større og mindre øer, holmer og Skjær eller dele deraf. Det er golde, veirbidte, ti1rundede ko11glomeratfje1de, som giver øerne deres eiendommelige præg (cfr. bind I, pag. 40). Fjeldene hæver sig som regel temmelig steilt op af havet. Den Største af herredets Øer er Indre eller Store Sulen, hvoraf den nordlige og mindre del før hørte til Askvold og lidt til Hy11esta(l. Øen er delt ved fjorde; to af disse fjorde naar fra nord- og sydsiden saa nær ind imod hverandre, at kun et ganske smalt eid forbinder Øens vestre og østre del. Fjeldene i herredet naar sin største høide paa In(:lre Sulen; de høieste toppe er fra Øst til vest: Kraakh-ellmípen, tr. p., ])ombetind, 565 m. og POll(’Zí7l(Z, 524 m.; der er talrige mindre knatter, skilte ved mellemliggende forsænk- ninger, vande og her og der myrStrækninger. Af Indre Sulen hørte før til Askvold landtungen mellem Dombefje1d og Hagefj0rd, fra omtrent midt i Hagevatn, samt den nordlige del af odden vestenfor Hagefjord. Her ligger Husejffeld og Leknesnibben. Af gaarde er her kun Leknessundgaardene og pladsene, Hers- vikgaardene, Kraakenes og et par pladse. Af Indre Sulen hørte før den nordøStligste del nordenfor TyttebærSund og Villingekjeilen til Hy1leStad. Her ligger gaarden Krakken og nogle pladse. Adskilt fra Indre Sulen ved det smale KrokØsund ligger den kun 3 km. lange og ca. 1 km. brede Hugø med et par gaarde. I nordlig retning fra denne og adSkilt fra Sulen ved Hage- fjorden ligger foruden en del mindre Øer og holmer Vassøen med en gaard, Buskøen med 2 og Steinøen ligeledes med 2 gaarde.