Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/316

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GU1.EN HEHBE1:). 311 det nuværende Evenvik præStegjeld som Sin del 20 1—dlr. 34 sk., der Senere er omskrevne til 1O spd. 21 Sk. og i forbindelse med en af jomfru Dressing skjænket gave udgjør 20 spd. 2l Sk. Bergenske hoVedvei fra El.d8ZZ“].O7’dZ)2t)2(Z6)2 til Post1)aag ved Fensfjorden vedligeholdes som bygdevei, Veien fra Nordgulen til Rutledal er derimod nedlagt som offent1ig vei. Andre rodelagte kjøreveie. Fra Eidsfjorden ved 2VIoldestøen fører rodela-gt bygdevei over Nærda1 til Nor(ldal med en Sidearm til Dale. Længde ca. 4.5 km. Fra ()pdal til Østgulen fører rodelagt bygdevei til ]x)“ellgju. Længde ca. 2 km. Fra G—alen kirke fører rodelagt vei til (7)l(Z6)’t2M2 med sidear111 til Midtun. Længde ca. 1.5 km. Den samlede ].ængde af herredets rodelagte bygdeveie er saaledes ca. 12 km. Veien fra Posfvaag fører paa Vestsiden af Steinsvatn til Eids- jff()r(len og Vedligeho1des Som bygdeVei (rode1agt). Længde ca. 4 km. Fra Østgulen, ø1:)—e, fører Vei op igjennem da1e11 og ind i Lavik og Brekke herred til Takle; det er kun ridevei eller gangsti. Fra Nese Ved Nordgulen gaar kjørbar Vei over Hovland og ved NordgulVatns østside til Rutle(Zal. Dette er en del af den gamle bergenske hovedVei, som nu er nedlagt som offentlig vei. Bygdevei Moldestøen-—Norddal fortsætter som ridevei over Sanddal sæter til Dyregmv. Der er enkelte kortere gaardveie. Rideveie (fodstier). Fra Nese fører ridevei langs kysten over Hanetveit til Honge og herfra op igjennem dalen paa Hon- gevatns østside og ind i Lavik og Brekke til Indre Hjartholmen. Fra Nese fører sti over fjeldet forbi Honge sæter til Honge. ’ Fra H()vlan(l fører rideVei paa Skaa1dalsvatns nordside og videre gjennem ska-ret ind i Lavik og Brekke til Breivik. Fra Nærdal ved bygdevei fører sti op igjennem dalen og ind i MaSfjorden til Slidre. Afstanden fra skydsStationen Syg)agfest i Gulen er til Ti1vands. Beta1es for. SkjeɔZjekavn i Gulen . . l7 17 Fo)mevik i Gu1en ..... 14 l4 Korss“zmd i AskVo1d .... 22 22 Kvamme i Lavik og Brekke . 29 29 Brekke i Lavik og Brekke . . 28 28