Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/315

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


31O NoBnBE BEHGENH1;S AMT. Olavs Kirke. Som sagt, saa gjort. Træet blev fældet, og Thor- Stein bar det selv som en Stok i Haanden hen til Kongen, der med Glæde lod den tilhugge og indsætte til Dørstolpe i Kirken. Olav var imidlertid ikke ganske fornøiet med Thorstein. Medens Arbeidet stod paa, havde han nemlig forsynet sig med et Stort Heste1aar, og derpaa vilde han ei give S1ip, uagtet Kongen gjorde ham alvorlige Forestilliger deri1nod. ’1’horstein lod alt andet, som Olav fortalte ham om den hvide Ohrist, staae ved sit Værd; men at han ei skulde faa Lov til at spise sit Hestekjød, det kunde han ei begribe. Flere af Sognets Bønder regner sig endnu i-Slegt med denne Tl1orstein. l Paa Eivindvik Prestegaard er to gamle Steenkors, hvorom Munkene i gammel Tid gjorde sine Omgange paa begge Kors- messer. I KorSene findes en mængde indsprengte Knoppe, der ligne Hagge1. St. Olav har skudt dem ind.» Paa Evenvik kirkegaard findes 3 ligste11e af a11tik form. Den ene af disse, nu sønderbrudt, har paa ryggen et ophøiet korS med dobbelte arme, den nedre arm kortere end den øvre. Den anden af disse stene er prydet med 1ister og en for- høining langs midten og henhører iblandt de meget sje1dne. Den tredje er uden forsiringer. Alle tre er de smalere i den nedre end i den øvre ende og har en længde af 2 til 21Z’2 ale11. Paa kirkegaardsmuren staar et stenkors, omtrent lÏZ2 alen høit og l1Z4 alen over armene med et hul i midten. Rutla kirkja Skal efter Kraft have staaet paa Kirkøen ved Rut1eda1 i Evenvik sogn, hvor tomten endnu sees. Den antages senere at være flyttet til Losnegaard (Kraft), men det kan ikke være rigtigt, da «Bergens ka1vskind» har havt Losne og Rutle kirker opførte som eksiSterende Samtidig. Det Samme beretter 2Veumann, der endog ved at angive Bo Flemmings enke, Sigrid Er1endSdatter, som den, der har gjort det. Losnu kiø“‘Zcy“a laa paa Losnegaard i Evenvik sogn. Tom- ten sees (Krajl9. “ Paa Floli i Evenvik sogn skal efter Kraft have staaet en kirke, som der sigtes til i Haakon Haakonssøns saga, kap. 333, hvor der siges, at kongen lod bygge en kirke «i Gu1ey»; denne ø (eller halvø) ligger lige udenfor Floli. Legater. Af fru ArentZ’s legat tilfaldt der oprindelig det samlede Evenvik præstegje1d 71 spd. 48 sk., men hvoraf der ret- telig tilkommer Evenvik præstegjelds fattigkasse kun 47 spd. 72 sk. Provst og sognepræst Steph(m Dressing skjænkede ved skrift- lig erklæring af 10de februar l791 til Evenvik præstegjelds fattigkasse 30 rdlr., som skulde være en rentebærende kapital. Efterat 9 rd1r. 62 sk. var overdraget Lavik fattigkasse, beholdt