Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/317

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


312 NOR1)RE BEBGENHUS AMT. Afstanden fra skydsstationen Skjerjehavn i Gulen er til Ti1van(1s. Beta1eS for. KYel-S“f)“øm1men i Austreim . . 14 14 SygneCfest i Gulen . . . . 17 17 FomzWevik i Gulen . . . 8 8 I(O)”cS’—S’u)2(Z i Askvold .... 39 39 Gulen herred er delt i 23 skolekredse med 560 under- visningSberettigede børn, 10 lærere. (l895.) Den Ved Skatte1igningen i l894 antagne fo r m u e udgjorde kr. 49O 800; den udlignede h e r r e d S S k at kr. 1O 814. Sulen hen-red. Saalen he)“)*—e(l (213.2Ö km.2, i 1891 1916 indbyggere, i 1900 1 89O indbyggere) indbefatter Saalen hovedsog)z1 og Hzcsø og Hersvik (mnekser. Herredet udgjør et lensmandsdistrikt og et thing1ag. Heredets gamle navn var: SöZll()l(líll’. Herredet, der udgjør en samling af øer, ligger ved Sogne- fjordens munding mellem Sognesjøe)z, Kraakhelleszm.(l, Bue— eller Aspej)’orden og hav-et. Sulen hovedkirke i herredets sydøstre del ligger under nordlig bredde 610 4‘ 34“ og under længde Vest for Kristiania 5Ò 53‘ 3.5“. Herre dets udstrækning i nord og syd er 32.6 km. og i øst og vest 28.2 km. Sulen herre(l omgives af følgende herreder: Askvol(l, Hylle- sta(l og Gulen herreder. Af he rredetS sa mlede area1, 213.2 km.2, er intet faStland. Øer: Km-2 Største ø i Gaasevær . . 0.4 Del af Indre Su1enø . .— . 95.8 Simurø paa sydsiden . . . O.1 Clausø af Sulenø . . 0.1