Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


308 NOR1)nE BERGENHUS Amt Mjømem kirke og Sogn. Ved kongelig reSolution af 25de juni 19O0 er tilladelse meddelt til at opføre en kirke paa øen Mjømen i Gu1en. Fra den tid af, da kirken bliver færdig og tages i brug, Skal nævnte ø tilligemed de on1kringliggende Øer overgaa til et nyt, Mjømen, anneksSogn. Dette kommer til at omfatte gaar- dene Randal, Midbøen, TunSberg, Aannela-nd paa Sandø, Mjømen, Nappen paa Mjø1nen, Vikingsvaag, Brim11eS, BørtneS paa Børt- nesø, Børholmen, Kversøen, B1omholmen, Grimen, KokSøen, Baar- øen, Risøen, Kvernøen, store og litle, Hi11e, Glavær, nordre og søndre og Vatnøen (gaardS—nr. 86—-89 og 91—108), ialt 22 gaarde i 88 brug. Befolkni11gen i det vordende Sogn, som ligger ude mod havet, a(lskilt fra præStegjeldetS indre dele ved Sjøstykker og fjordgab udgjorde i 1891 71O indbyggere Af udgifterne ved kirkens op- førelse dækkes 5000 kr. ved gaver, indsamlede inden distriktet og 3000 kr. ved et af Storthinget bevilget bidrag. Den projek- terede kirke bliver en langkirke af tømmer med 3O0 siddepladse og kommer til at indeholde skib, kor, to sakristier og vaabe11hus med overbygget ta-arn. Paa Mjømen er der tid1i0—ere anlagt en begravelseSplads. Mjømen anneks har 115.82 Sky1d1nark. ’ D ö G Gamle navne paa gaarde er: Gulen Guli. LoSnegaard L()sna. Rutledal Rus-ladalr. Rutle Ruslar. Dingen jfr. Dinganes. Præstegaarden ØyCindarvik. Gryten Grýti)z. Nordgule11 Noɔ”ðgz(li. ØStgu1en, øvre Ausfgz(li. Nordda1, Store Norðdalr. VirkeSdal Virkisdalr. Galte11 Göltr? Eide Eiið. Steine Steim2. Nævedal ÂV(I3jð’(Z(llí’f’ (flt.). VeSetvik Vésetavik. FivelSdal Fay(íls(lalr. Li Li(). Mjømen ZlZjö()Ï)ll, jfr. fl[jaðmarsund. Vikingevaag Ve’kinga l‘?(lgl’. VelsVik Vil]gjalmsvik.