Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/286

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestLAVIK OG BHEK1(E HEBBE1). 281 Area1et er saaledes udnyttet: Ager ....... . 1.6 km.2 Eng . . . 7.6 » Ager og eng .............. 9.2 km.2 Skog ................ 68.0 » Udmark, snaufjeld, indSjøer, myr, sne, is . . . 347.8 » 425.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal Samt foldighed: Udsæd pr. maa1. Avl pr. maa1. Fo1d. Byg . 40 liter 2.2() hl. 5 Havre . 5 O » 2 . 70 » 5 P0l3el)e1’ . . 20O » 16 .OO » 8 Herredsstyrelsen har angivet værdien af l maal jord til kr. 100.00 og omkostni11gerne ved dyrkningen af 1 maal til 80 kr. Af nyland er i senere tid lidt opryddet. Turnips dyrkeS ikke; græsfrø heller ikke. Brug af forbedrede redskaber er blevet almindeligere, saa- ledes bedre p1oge. Der Var i herredet i 1895 2 slaamaskiner, men ingen rad- saamaSkiner eller damptærskemaskiner. GjødSelen 11edpløies nu tildelS, istedetfor at den før spredtes ovenpaa mulden. I Lavik er hjemmehavnene som regel utilstrækkelige. De bedste fjeldbeiter har gaardene i Øvre Lavikdalen og omkring Eikefjorden. Udslaatter er der særlig paa Raae, Aven og Eiken. I Brekke er hjemmehavnene tilstrækkelige oVera1t, ligesaa fje1dhavnene med undtagelse af gaarden Tynning, der 1eier fjeld- havn i Yndesda1. Uds1aatter findes til hver gaard med undtagelse af Baalen (Sandvik). Kreaturholdet er i de senere aar mindre og fodringen bedre. Kreaturho1d samt fjærkræ i LaVik og Brekke herred 1ste januar 189l. Heste . 205 Storfæ . . 3 O02 Faar .; . 4 289