Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/287

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


282 NORDRE BERGENHUS AMT. Gjeter .......... 1 582 Svin . . 289 Høns .......... 5 5 0p(lræt og Salg af heste er tiltaget lidt, tildels maa der dog kjøbes heste for bygdens forsyning. Faareholdet er ti1taget 1idt. Melkeproduktionen er tiltaget noget. En større (le1 af gaardbrugerne har anSkaffet sig separatorer for eget brug. . Myrer-. Myrer benyttes tildels Som fjel(lbeiter. Torvmyrer forekommer i Lavikda1en næsten overalt og ud- gjør flere steder det vigtigste brændse1 for huset. I Brekke Sogn er torvmyrer paa Haugland, Tynning og Værkland, men har hidtil ikke været benyttet i nogen nævne- værdig udstrækning som brændse1 11ndtagen paa Haugland og Tynning. I Lavik sogn er der multemyrer til gaardene Mølmesdal, Bosdal og Raasberg samt alle gaarde i øvre Lavikdalen og ligesaa i Tredal. Fra Lavikdalen sælges aar om andet ikke saa lidet mu1ter. I Brekke Sogn er multemyrer paa .4sseim, In1st(î)§“or(l, S(etre, Haugl(md og V(erkland. Fra disse gaarde er dog ikke foregaaet noget nævneværdigt Salg af n1ulter. I øvre Lavikdalen i Lavik sogn og i Brekke sogn paa Brekke, Midt-Takle, Haugland, V(erkla)F(l og Yndesdal forekommer større dyrkbare myrer. Mosemyrer er sjeldnere. Her er 68 km.2 skog, 12 km.2 furuskog og 56 km.2 løv- Skog. Den er tilstrækkelig til herredetS behov. Gamle furu- rødder brændtes tidligere til tjære. Væksterligheden er forSkjel1ig, daarlig langt ude, men tildels god. Af træer vokser i herredet foruden furu og birk, or, rogn undtage1sesvis ek samt ener, beg, Selje og hassel. Herredets Skoge leverer ikke kjøbmands1ast eller andet Stort tømn1er; hvad der aavirkes, sælges i regelen inden bygden. BygningStømmer kjøbes. I Brekke sogn kjøbes alt byg- ningSmateriale. Salg af brændeved er af nogen betydning MiddelpriSi 1895 var pr. meterfavn ved: birk kr. l4.00, furu kr. 11.()0, Or kr. 10.()O. Følgende gaarde har skog. I Lavik: Østrebø, Sørevik, .4lværen og Torvund. I Brekke: Oppe(lal, indre og ytre, samt Yndes(lal. “(