Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/284

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


LAVIK OG BREKKE HERRED. 279 I n d sj ø e r. I dette herred ligger helt eller delvis l7 O indsjøer. De er i almindelighed smaa; de største er: Nordstrandsvat)Z med Stran(laasvaf)2, 2.7 + 2.1 km. langt og indtil vel 1 km. bredt; del af Stølsvatn, 2 km. langt og indtil 0.7 km. bredt; del af Krok()vat)z, 3 km. langt og indtil O.5 km. bredt. Flere af vandene er rige paa ørret, saaledes Sulevatn paa Masfjorden grændSe, medens DauremaalStjernene ikke har fisk. Som vande rige paa fisk nævnes i Lavik Østrebøvatn, Bogs- vatn, Nord-9tran(lsvat)z og Sørstran(lsvatn; i Brekke Yndes(lalsvatn, Kringlevatn og Taktevatn. I disse nævnte vande er der ikke laks, men ørret. Der drives imidlertid ikke synderligt fiske i dem. Km.2 H. O. havet I III— Sandenvatn .... . O.4 Vand ved Espegje1 . . O.1 Del af Skilbreivatn . . 0.5 Strandaavatn . . . . 0.8 7 1 6 N0rdstrandsvatn . . 2.3 ‘ Bogsvatn .... . O.4 Del af Langevatn . . . O.1 Stø1svatn .... . O.9 Svartevatn . . . . O.4 Del af Krokevat11 . . . 0.8 588 Myrevatn . . . . 0.3 703 AasVatn . . . 0.2 Vasdalsvatn . . . 0.3 442 H0rnsætervatn .... . 0.3 Hønetjern ...... . 0.3 Vand syd for Kroke sæter. . . 0.3 Vand sydøst for Movatn . . 0.3 Nordre StradeVatn . . . O.4 Søndre StradeVatn . . . 0.2 Vand øst for Kvangsvatn . . 0.3 Kvangsvatn ..... . 0.7 Del af StOrevatn . . . . O.4 Holmevatn . . . O.Ö Stor1ivatn . . . . O.2 Tak1evatn .... . ().5 Del af Stordalsvatn . . 0.3 Dauremaalstjern . . . O.2 Del af Sulevatn . . O.1 Yndesdalsvatn . . . 2.4 1 41 smaavande ....... 3 .8 ɔ -Ý—-—;—ý-—- Samlet area1 af ferskvand 18.7