Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/279

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


274 NoR1)BE BERG1:NHUS AMT. Kirkebø herred er delt i 11 Sko1ekredse med 295 under- visningsberettigede børn, 5 1ærere. (1895.) Den Ved skatteligningen i 1894 antagne formue udgjorde kr. 919900.00; den ud1ignede herredsskat kr. 8128.00. l.avik og Brekke heri-ed. Lavik og Brekke herred (425.22 km.2, i l891 2195 indbyggere i 190O 2166 indbyggere) indbefatter Lavik hoVedSogn og Brekke anneks. Herredet udgjør Lavik lensmandSdiStrikt og thing1ag. Laviks gamle 11a-Vn var: Lamvikr (2) Herredet ligger paa begge sider af Sognefjorden. Den største del af herredet ligger paa sydsiden af fjorden, omkring Risne- fjorden og omkring Eikefjorden, medens der paa nordsiden ikke gaar nogen større sidefjord ind i herredet. Lavik hovedkirke omtrent midti herredet ligger under nordlig bredde 61Ó 6‘ 41.5“ og under længde vest for Kristiania 5Ó 13‘ 22.3“. HerredetS udstrækning i nord og syd er 31.4 km. og i øst og vest 28.8 km. Lavik og Brekke omgives af: Gulen, Hyllestad, Ytre Holmedal, Kirkebø og Masj)“orde)z herreder. Af herredets samlede area1, 425.2 km.2, er: Fast1and ..... —. . 425.1 km.2 Øer: 28 smaaøer og 29 skjær O.1 » Lavik og Brekke deles ved Sognefj orden i to dele. Den paa Sognefj orden S nordside liggende del af S a m m e udgjør den mindste del af herredet. Det deles ved Nor(lstrandsvatns dalføre i l a n d e t V e S t e n- for NordstrandsVatns dalføre og 1an det østenfor S a m m e. Skraaningen mod fjorden er fra grændsen mod Hyllestad herred temmelig steil og ligesaa mod Nordstrandsvatns dalføre. VeStoVer om LangeVatn gaar der fra denne dal en sidedal. I