Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/278

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KIRKEBØ HERRED. 273 Ved p1øining af ny aker fandtes sammesteds en spira1ring af guld paa 6 omgange. Den er fra ældre jernalder. Paa Brekke er gjort et yngre jerna1dersfund. Kirkebø annekskirke er en langkirke af Stav, opført 1869, med 5O0 sidepladse. Austreims kirkja var Kirkebø annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt. Kirken er flyttet 1æ11gere i vest til Kirkebø, hvilket er skeet senest i det 16de aarhundrede, da gaarden kaldes Kirkebø allerede 1563. Austreims kirkja nævnes ved 1323 og og 1360, er ifølge Kraft afløst af en nyere kirke ca. 1589. Kirken antages endnu i det 17de aarhundrede at have været en stavkirke. Fra kirken er indkommet til Bergens museum forskjellige ting, saaledes et Mariabil1ede og et billede af St. 0lav. Hovedveie. Fra Vadei-msj§“()rdens bund fører hovedvei opover dalen, først paa Vadeimselvens østside indtil henimod Ytre Dale og derpaa paa elvens vestside til Drægebø, hvor den atter gaar over paa østsiden, og ind i Indre Holme(lal herred. Det er en god, 4 meter bred vei. Længde ca. 3.5 km. Rodelagte kjøreveie. Fra Klævold ved Vadeims- fjordens munding fører bygdevei østover langs fjorden til Indre BergeW Ved Høiangsfjorden. Længde ca. 11 km. Bygdevei fra Øren ved HøiangsfjOrdens bund opover Lange- dalen paa elvens nordside til Dalen Længde ca. 3 km. Den samlede 1ængde af herredets rodelagte bygdeveie er saa- ledes ca. Z4.0 km. En længere gaardvei er veien fra Hovland opover dalføret paa elvens vestside til Markesæter. K1øvveie over til andre herreder er vei fra Jetland over BreddalS sæter (nedre), videre paa Bredda1svatns vestside til Bredda1s sæter (øvre) og derfra til 0ppedals sæter og ned i E1dals- dalen i Indre Ho1meda1. Fra Fi(je fører kløvvei sydover over Fødne sæter, videre vestenfor Vikeskaarfjeld under Prækesto1ens og Runderabs øst- skraaninger og bort i Vøvringsda1en til Solrendingerne, hvorpaa den gaar ind i Vik herred. Afstanden fra skydsstationen Vadeim i Kirkebø er til: Til1ands. Ti1vands. Beta1es for- Sande i Sande .... . 15 km. 15 Viksøren i Vik ..... 48 km. 48 Kvamme i Lavik og Brekke . . 23 » 23 Brekke i Lavik og Brekke. . 3O » 8O 18 — Nordre Bergenhus amt II.