Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/275

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest270 NORDRE BERGENHUS AMT. Af træer vokser i herredet: furu, birk, svartor og lys or, asp, lind, alm, hassel, ener (sprakje). Der kjøbes lidt bygningstømmer. Meget brændeved sælges. Lidt hasselbaand sælges. Middelpris i 1895 var pr. 111elJeI’faV11 ved: birk— kr. 12, furu kr. 1O, Or kr. 8. Middelpris i 1895 pr. tylvt bygningstømmer: kr. 35 for 6 m. og 25 cm. top. Herredets skoge bestaar væsentlig af furu og birk. De g-aarde, som har mest skog, er: ()rt)2evik, S(mde, Vamraak, Hest, Førde, ()sland paa søndre side, Klæ“r;old, Fri&e:ik, Kirkebø, Nordei(7e, Øren, Dale og Maaren paa nordre Side. Fiskeri. I herredet er 3 betydelige lakseværp, ligesom her foregaar en del ki1enotfiske. Ellers fiskes her kun leiligheds- vis med line (bros1ne og la-nge), Snøre (hys“e, smaasei eller pale) og med ga-rn og Stang (berggylte, smaatorsk, lyr, mort). Af og til kastes lidt sild og makre1 inde i smaafjordene; men i det hele er hjemmefisket ikke af stor betydning. ’ Samlet udbytte af fiskerier11e i Kirkebø. Z892 . . 6420 kr Z893 . . l350 » “894 . . 2970 » Z895 . . 2074 »

896 . . 3210 »

“897 . . 3700 » Z898 . . 4250 » Z899 . . . 3490 » Bris1ing og andet Smaasildfiske 1 K1rkebø Z892 . 72O kr Z893 . W— Z894 . . 12O0 » Z895 . — Z896 . 800 » Z897 . . 50 » Z898 . . 13ð0 » Z899 ..... — » Laks ogsjøørretfiskeiZKirkebø: 1892 . . 5700 kr 1893 . . 1350 »