Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/274

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KIRKEBØ HERBE1). 269 Area1et er saaledes udnyttet: Ager. . . . 1.2 km.2 Eng . . . 6.0 » Ager og eng .............. 7.2 km.2 Skog ............. . 57.() » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is . . . 602.8 » 667.() km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd pr. maal Av1 pr. maal Fo1dighed. i 1iter. i bl. Byg .... 45 3.00 7 B1andkorn . . 5O 3.50 7 Havre . . 55 4.()O 7 Poteter . . . 50O 40.00 7 a 8 Lidt nyland er opryddet i senere aa-r. Herredsstyrelsen har anslaaet V æ r d i e n a f l m a al j o r d til 300 kr. og g omkostningerne ved dyrkningen af l maal til 9O kr. v Udsat for frost paa kornet er 4—5 fje1dgaarde. H jemmehavnene er tilstrække1ige, men de er paa flere gaarde mindre gode. F je1dbeiterne er meget forskjel1ige; enkelte gaarde har meget god fje1dhavn, andre middels og en del tarvelig. Fje1dslaatter haves ikke. Kvæget er stedegent — fjordracen. Opgave over kreaturhold samt fjærkræ 1ste januar l891: Heste . . . ..... . 153 Storfæ . . 1857 Faar . . . 3440 Gjeter . 958 Svin ........... 152 Høns ........... 248 Der opdrættes og sælges heste og hornkVæg. Her er 57 km.2 skog, hvoraf 1O km.2 furuskog og 47 km.2 løvskog af birk og or. Skogen er kort, knastet og af sen vækSt. Her er furuskog i flere strøg af bygden; birken er skog- dannende træ, ligesaa or; paa nogle gaarde optræder ogsaa almen Som Skogda11nende træ. Af lindenS bast 1aveS taug omtrent til bygdens forbrug.