Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/273

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


268 NoHnHE BERGENHUS AMT. Km.2 Vand nordvest for Høgsvatn . . 0.2 Øvrige 239 ferskvande . . . . 8.8 Samlet area1 af ferskvand 33.1 Fiskeelve er: Va(leimWselv()n, Hovlamlselven, Dal.SZelve)z, Or)“t)2(32?]Ïk(3Z“(7(*22 og Førde- elven. Fiskevaude er Uldalsvaz‘n paa Kirkebøstranden, én del fjeldvande i Høiangsfjorden, Vadeimsfjorden og Fug1setfjorden. Kyst. Sognegî)“()rden deler herredet og har foruden mindre bugter tre betydeligere sidefjorde: Vadeimsj)“oɔ*“(len gaar paa nordsiden 5 a 6 km. nordover til gaarden Vadeim med en mid1ere bredde af ca. 1 km. Dybden er optil 30O favne Høiangs;§’orden skjærer ogsaa op paa nordsiden af fjorden, gaar nordøSt1ig til gaarden Sæbø, 7 à 8 km. lang og 1—1.5 km. bred. Dybden er optil 20O favne. Paa fjordens sydside ligger: Z?ÝltgZc5‘(3(Z).O7’(Z(’72—, der gaar sydover til gaarden Førde, 7 à 8 km. lang og med en bredde mellem 1.8 og 0.?3 m. Fjorden sender en liden arm sydØStoVer til gaarden Søreide. Havne— og stoppepladse er: Va(leimsy§“orden, hvor der kan ankreS paa 12 favne Vand Ved landhand1erhusene og paa 11 favne østligst i Viken. Ved Klævol(l er ankerp1ads paa 9 faVne. Ved Kín]”ZC(2bØ kan ankreS under Vestsiden af Viken paa 15 favne. I bunden af Høiang.Syffjoøi-den er 11 og 13 favne, men usikkert at ligge. Ved Sva)—temyɔ“— er ankerplads paa 9 favne klos under øst- Siden af Viken. I Fugl-9()z§)9“o-)“(le)i2 kan ankres nordenfor Fesund pa-a 5 favne og i bunden af fjorden ved Før-de paa 5 favne. Ved Skolthol-men kan stoppes paa 6 favne. I Ortnevik er god havn under vestlandet med 9 til 13 favne. J ordsmonet i herredet er mu1djord med grus (aur) som under1ag. Ler— og myrjord findes kun paa enkelte gaarde. Det dyrkede areal er i forhold til herredetS area1 ikke bety- deligt. Udsæden bestaar for den væsentligste del af havre og poteter; thi k1imatet begynder her at blive et havk1ima.