Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/269

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


264 NORDRE BERGI—:NHUS AMT. Østrebøvatns søndre ende gaar nordover mellem Graafjeld og Styggefjeld og videre østover søndenom dette og taber sig om Østrebotnvatn i ØstrebotnfjeldetS vestre afskraaning. I den nedre del er dalen bebygget. .Zl(]“ØZ8T)ík(l(lZB)2 gaar fra Mjølsvik sydvestover mod Hosanger grændse. I dalen ligger Mjølsvik sæter. ÂVO)*’(ZGZ(’)2 gaar fra gaarden Fitje ved Sognefjorden sydvest1ig og vesteno1n Prækestolen ind iHosanger. Dalen er nederst godt bebygget, længere op tildels myrlændt, og her er kun en sæter. — Paa østre Side er sideda-len Brekk(ɔ(lalen, der i en mod øst venden(le bue skjærer sydover mellem Vikeskaarfjeld og Ra11— -fjeld og videre ind i Runderabben, hvor den taber sig henimod Hosanger grændse. Der er en gaard og nogle p1adse nederst i dalen. Vøm-ingsvatns dalføre gaar fra Hosanger nordover ind i herre- dets sydøstre Snip og gaar om det østenfor B1aafje1d liggende Vøvringsvatn ind i Vik herred. Herredets øer —— 20 i tallet — ligger dels i fersk— og dels i sa-ltvand og er Smaa. Geologi. Her er gneis og granit herskende bergarter. Elve. Nordenfor Sognefjorden er følgende elve i Kirkebø: Hovl(m(lsdaZsvatns vas(lrag eller Guddalse1ven faar ti1løb ifra Kirkebø. Gudda1selven er før omtalt (bind I, pag. 291). Kun en mindre del af nedslagsdistriktet ligger i Kirkebø. Vasdraget springer ud i den Vestre del af NoreVikheien og løber mod sydvest straks søndenom Indre Vik sæter ind i Lavik og Brekke herred. ])yrneslíb(ekken kommer ind fra Ytre Holmedal og løber øst- over gjennem Rørvikvatn og Bøvatn ud i Vadeimsfjorden paa dennes vestside og nær sammes bund. H Vadeimselven, ogsaa kaldet Ytre Dalelve)z, kommer ind fra Indre Holmedal og løber næsten lige i syd ud i Vadeimsfjordens bund. HO7‘?Zá)Z—d-96lvB)l springer ud af det lille Monsda1svatn og løber i forskjellige krun1ninger vestover, indtil den søndenfor Marke- sæter bøier sydvestover og falder forbi Hovlandsgaardene ud i bunden af Vadeimsfjorden. Fosselven springer ud østfor Fagersletnipen og løber sydover ud i UldalSvatn og, efter at have forladt dette, vestover forbi Fos- sen ud i bunden af Vadeimsfjorden. Den danner den betyde- lige Fossfos. Langej)“elddalens bækkedrag springer ud af et lidet vand vesten- for U1da1svatn, fra hvilket det er skilt ved en ganske smal for-