Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/268

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KIRKEBØ HEBHE1). 263 Landet søndenfor Sognefjox-den har temmelig ud- prægede dalfører. Vestenfor Fuglsetfjorden og Førdeelvens dalføre har landet temmelig steilt fald saavel nordover mod Sognefjorden som øst- over mod F uglsetfjorden og den nedre (le1 af Førdeelvens dal- føre. Langs stranden er her og der smaa dyrkbare strim1er. Langs grændsen mod Lavik og Brekke 11erred er en del toppe. Østenfor StølSvatn ligger Høgelqff, 1029 meter. Mellem Førdeelvens dalføre og Fridalen er høieste fjeld Gjeitnakken 1008 meter paa Masfjorden grændse. Mellem Fridalen og Østrebøvatns dalføre hæver sig Graa- -Z—)“(“’Z(Z til en høide af 847 meter, med Bjordalen i veSt, i øst ved Sørebødalen skilt fra Stygg((fjel(l, 1084 meter; i syd paa Hos- anger grændse ligger Ø“S’l“’Y’8bOlL)2—Z)“(’Z(“Y. Paa østsiden af ØstrebøvatnS dalføre, mellem dette og Mjøls- vikdalen grændse, ligger Seglet, 769 meter høit, og Kvan.Z)“el(l. Mellem Norda1en og dennes sidedal Brekkedalen paa grændsen mod Hosanger ligger RZmd(?rab, 1277 meter høit. Nor- denfor denne ligger .P)’(8k()Sf()Z(?)2 og endnu længere nord IZVik(“— S—kaar)ffel(l. I den østligste del falder den her omhandlede Strækning steilt af nordover mod Sog11efjorden og vestover mod Brekke- da1en. Raz(Z’j(“l(l ligger nær V ik grændse. Paa Hosanger græ11dse, er den søndre del af Runde1—ab ved et lidet, trangt dalføre skilt fra det østenfor 1igge11de Bl(l(lj’)“()Z(Z, 918 meter. Dalfører i denne del af Kirkebø er: Øst1—()bø(lalen gaar om Stølsvatn ind over LaVik og Brekke grændse; den er bebygget med et par sætre. Fossedalen gaar nordover om Krokevatn paa grændsen mod Lavik og Brekke herred. Den er ubebygget. “ Førdeelvens dalføre gaar fra bunden af FuglSetfjorden syd- over om Fridalsvatn og det nær Masfjorden grændse liggende Sponsevatn. I den øvre del er en enkelt sæter, ellers er dalen kun bebygget i Sin nedre del. Sideda1 til dette dalføre er F;“i(lalen, der i sydøStlig retning gaar op om AardalSvatn og videre under bøining sydover op mod Masfjorden grændse. I dalens nedre del er et par sætre, men længere oppe er den ubebygget. Østrebøvafns daljøre gaar fra den ved Fuglsetfjorden liggende gaard Søreide i sydøstlig retning op om Østrebøvatn, kniber sig fra sammes øvre ende Sammen og taber sig paa Hosanger grændse. I den nedre del er dalen bebygget, men ikke i den øvre del. Sidedal er Sørebødale)2, et trangt og vildt dalføre, som fra — HVÝ