Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/270

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KIRKEBØ HERRED. 265 høining, og løber østover ud i Høiangsfjordens bund ved Øren. Langedalens vasdr-ag, der falder ud i Høiangsfjorden ved Sæbø, er omtalt under beskrivelsen af de større vasdrag (bind I, pag. 29O). fMaardalens b(ekkedrag kommer fra egnen vestenfor Høgnip og gaar sydvestover ud i Sognefjo1—den vestfor Maarengaardene. Syd for Sognefjorden er.disse elve: Østrebøelve)2 kommer fra fjeldene om Lavik og Brekke grændse og løber sydover gjennem Stø1svatn ind i nævnte herred. Fo-SZsedalsbækken rinder fra Krokevatn paa Lavik og Brekke grændse sydover langs denne. Den er omtalt under beskrivelsen af de større vasdrag (bind I, pag. 284). Før(Zeelven kommer fra det nær MaSfjorden grændse liggende SponSevatn, gaar nordover gjennem Fridalsvat11 og falder forbi Førde i bunden af FuglSetfjorden. Den optager: Fridalselv(m, der kommer fra Hosanger og gaar i nordvest1ig retning ud i Aardalsvatn, hvor den bøier vestover og kort efter falder i Førdeelven. Øst)“ebøvafns b(6kk(’(Z‘)“(tg kommer fra nogle Smaavande nær Hos- anger grændse og gaar nordvestover ud i Østrebøvatn, der fører den videre forbi Søreide ud i Fuglsetfjorden. H I ØStrebøvatns øvre ende optager den Sø)“ebøelven, der løber vestover gjennem Aldokkevatn, tildels i underjordiske løb. J[].ØZSUíkZ)(8kk6Yl kommer fra fjeldegnen nær Hosanger grændse og rinder nordøstover ud i Sognefjorden forbi gaarden Mjølsvik. Nordalsbække)2 kommer ind fra Hosanger og løber nordover vestenfor Prækestolen, bøier saa mod nordøst og falder forbi Fitje i Sognefjorden. Den optager: — Brekkedalsbækken kommer fra Runderabbe11 og løber i en bue nordover ud i Nordalsbækken ved gaarden Brekke. Vøvringsvatnb(ekken er omtalt under de større vasdrag (bind I, pag. 284). Den udgjør en del af Moelvens vasdrag, hvilket falder ud inderst i Osterfjorden i Søndre Bergenhus amt. Af fossefald eller større stryk er der i herredet: Dymesl?Zfo.S“.s-en, Kraakefossen, Øi-)“—efossen og Haalaɔ2ds;fossen, de to sidste i Høiangsfjorden. Neds1agSdistrikter: Km.2 Del af Hov1andsdalsvatn eller Gudda1Selv . . 3.7 Del af Dyrneslibækken ...... p. 2O.2