Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/266

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KIRKEBØ HERRED. 261 Den nordforW Sognefjorden liggende del af Kirkebø herred deleS ved flere dalfører o0“ sønderlemmes i markerede afsnit. Der er i det hele steilt fald mod fjorden, og som regel gaar fjeldet lige i sjøen; kun paa strækningen mellem VadeimSfjorden og Høiangsfjorden er der langs Sognefjordens bred en længere sammenhængende, men smal dyrkbar strimmel. Vest1ig ligger Norevikheien, 752 m., vestenfor Vadeimsfjorden og øvre del af Hovlandsdalsvatn. Mellem Dyrnes1idale11 og Vadeimsda1en er fjeldet mere søn- derSkaaret. Mod Dyrneslidalen er faldet steilt; Kr:a)agrøf)“eld, tr. p., naar 919 m. paa grændsen mellem Indre og Ytre Holme- dal; ])regebønipen ligger paa grændsen mod sidstnævnte herred. Mellem Vadeimda1en og den nedre del af Hovlandsdalen er fjeldet steilt mod begge dalfører med flere efter hinanden liggende sma-atoppe. Mod Vadeimdalen gaar fjeldskraaningen lige ned i dalbunden, medens den mod Hovlandsdalen tildels gaar over i et brat bakke1and. Nordfor den øvre del af Hovla-ndSdalen er den høieste del af den nordfor Sognefjorden faldende del af herredet. Paa grændsen mod Indre Holmedal naar 1S’m?h()“1“, tr. p., l139 meter; søndenfor ligger Storeggen. Mellem Vadeimsfjorden i vest, Høigangsfjorden i øst samt F osselvens dalføre og Langefje1ddalen i nord naar Bla((Z3eld 788 meter i den vestre del og La)2gej)“(1ldvf 712 meter i øSt. Mellem Hov1andsdalens nedre del og Fosselvens dalføre hæver sig Fagersl(Zfn-ip til 913 meter. Søndenfor denne ligger smaa steile toppe med Smaa fjeld- vande og tjern. Mellem Langedalens nedre del og dennes sideda-le Haalands- dalen“og Gau1esda1en er brat fa-Id Sydover mod Langeda1en og Gaulesdalen. Langs Indre Holmeda1 grændse er en række fje1de, igvest Høgeggen og i øst Skaɔ‘;jjel(l, tr. p., 1340 meter høit; paa grændsen mod Balestra-ud ligger ZåjØWl’“ll(’72‘l))(l og syd for Høgeggen Vas(lalseggen . Mellem Gaulesdalen og Langedalens øvre del ligger Nor- dalen paa begge sider med steile høie fjeld, saaledes Non-dale naase nordenfor og Makkornaave søndenfor. Mellem Langedalen, Høiangsfjorden, Sognefjorden og Vik grændse er steilt fald til alle ka-nter. Fra Sognefjorden gaar op Maardal med Engelsbønaave i vest; østfor dalen ligger det 1239 meter høie tr. p. Draget ved et lidet skar skilt fra Talen og Høgnip. Dalførerne paa SognefjordenS nordside er bredere og længere end de syd for fjorden og stiger ogsaa langsommere. ö