Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/265

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


26O NOR1)RE BERGENHUS AMT. Afstanden fra Skydsstationen Viksøren i Vik er til: Ti1vands. Beta1es for. Balholm i Tjugum . . . 14 km. l4 km. Vadeim i Kirkebø . . . 48 » 48 » H(meh(mg i Leikanger . . . 20 » 20 » “ V(mgsnes i Ba-1estrand. . . 1O » l0 » Vik herred er delt i 15 sko1ekredse med 583 under- ViSningsberettigede børn, 9 lærere og l 1ærerinde. (1895.) Den Ved skatteligningen i 1894 antagne formue udgjorde kr. 2465 534.oO; den ud1ignede herredsskat kr. 10218.00.

=

Kirkebø hen-red. Kirkebø herred (666.99 km.2, i 1891 l 730 indbyggere, i 19O0 11i99 indbyggere) indbefatter Kirkebø anneks af Lavik hovedsogn Herredet udgjør et lenSmandsdistrikt og et thing1ag. Kirkebø herred kaldtes til 1890 Kl(evol(l herred. Kirken stod paa Austreim, hvis gamle navn var Austreimr. Herredet ligger paa begge Sider af Sognefjorden, der saa- ledes deler herredet i landet paa nordsiden omkring VadeimS— fjorden og Høiangsfjorden og landet paa sydsiden omkring Fuglset- fjorden og østover. Ki r k e b ø a n n e k S k i r k e i herredets vestlige del ligger under nordlig bredde 6 I O 10 ‘ 55 “ og under 1ængde vest for Kri- stiania 40 47 ‘ 48“. Herredets udstrækning i nord og syd er 39.8 km. og i øst og vest 38.:3 km. K i r k e b ø omgives af: Laz;ik og Brekke, Ytre Holmedal, Indre Holmedal, B(lZ88Z)’(l)l(Z, Vík, Hosanger og Masjjov“den herreder. Af herredets samlede area-l 667.0 km.2 er: Km.2 Fastlan d ........ 666.6 Øer: Største ø i Uldalsvat11. . 0.2 Øvrige 19 Øer .... 0.2 Samlet arealaf øer. . O.4