Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/264

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestV11( HEHR1—:1). 25„9 senere omskrivning 343 spd. 9O Sk., hvoraf renten anvendes til indkjøb af linned for de nævnte børn. W Ro de1a gte kj øreveie. Rodelagt bygdevei gaar fra Valsvik opover Riveda1en, paa elvens sydside til DalSvær og derfra paa nordsiden til gaarden Dale. Længde ca. 2.5 km. R;odelagt bygdevei fra Viksør-en op igjennem Bødalen. Den gaar først paa elvens østSide til HOpperstad, hvor den gaar over paa Vestsiden indtil Bø og derpaa igjen paa østSiden til Espesæfer. Længde ca. 5.ö km. Rodelagt l)ygdevei fra Viks()ren over Hove og videre paa elvens vestside og op igjennem Ofriddalen til Rejîsdal. Længde ca. 8.0 km. Fra sti-an(len ved Viksørens østlige del fører rode1agt bygdevei -op igjennem dalen paa elvens østside over Fy1i og FosSe og videre op igjennem Seljeda1en til BlZ’2(ll)OZ(Z. Længde ca. 8.0 km. De to Sidsnævnte veie staar ved bro ved Vange i forbindelse med hinanden. Ligesaa ved bro ovenfor Fyli. Den Samlede længde af herredets rodelagte bygdeveie er 24.0 km. Andre veie. Fra gaarden Indre Nese fører ridevei langs Sognefjorden over TuSvik, Sæle, Maalsnes og videre langs kysten, til den gaar ind i Balestrand og støder til bygdeveien ved Flesje. Veien kan om vinteren under s1ædeføre kjøres. Forøvrigt fi11(leS flere kortere gaardveie, men kun af lokal betydning. Af rideveie (fo dstier), der fører til sætrene, findeS flere. K1øvvei fra Fretteim ved Arnefjorden gaar over A11genfje1det til Halle sæter og videre ind i Hosanger herred. Fra bygdevei ved I—[ellev2e gaar kløvvei op igjennem Bergas dalføre til Kvilesteinene og ind i Voss herred. Fra Espesæte)l— ved bygdevei fører ridevei videre op igjennem Bødalen og til MolSetsætrene ved MolsetvatnS østkant og videre sydover forbi Hestvatns vestkant og ind i Vossestmnden herred. Bygdeveien fortsætter fra Refsdal som ridevei til Molset sæter-, hvor den støder til forannævnte vei. Fra Nummedal ved bygdevei gaar ridevei over Aase og videre op over fje1det, passererj de to søndre Helgaadalsvøtns vestsider og Voldfje1d sæter og gaar paa Blaafje1ds vestside ind i Vosse- Wstranden herred. Fra 1S‘eim ved bygdevei fører ridevei til NySet sæter, hvor den deler sig, idet den ene gaar over Rambæren sæter ind i Leikanger, og den anden over Skorge sæter og forbi Kongsvatn ind i samme herred.