Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/262

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


VIK HEBBE1). 257 Alterne, sidealteret og koralteret har 2 lySestager af bronce, koralteret tillige kruoifiks og alterdug. Alterbordet er af Ste1], dækket af en helle af klæbersten med et relikviegjemme. Bygningen er fuget udvendig. De indvendige vægge er de- korerede, dels i 1imfarver dels i honningfarver. Til bygningen er formodentlig i ældre tid anvendt klæber- sten fra Arnefjorde11; men ogsaa andre arter k1æbersten udenfor Sognefjorde11 antages anvendt; under restaurationen er kun for en mindre del anvendt Arnefjordens klæbersten, mere er hentet fra Hana og Kvernes. I et eketræs Skab i koret opbevares alterdugen, kirkens 3 broncenøgler og kirkens kar bestaaende af en brødbakke, en brødbeholder, en vinkande, en beholder for røgelse med ske, alt i sølv i vægt af 116 1od. Kirken er saaledes udstyret indtil de mindste detaljer som en middelaldersk kirke. Om kirkens ældre udstyr var der kun svage vink af fundne rester af den ene væg af koret. EriCh Pontoppidan har efter et utrykt brev i Trondhjems Videnskabsselskab fjernet fra kirken 12 apostelbi1leder, som var skaarne i ek og forgyldte. Et Mariabillede med Kristusbarnet paa skjødet er taget fra kirken og ført til Bergens museum. I Christies manuskript heder det, at et forgyldt ma1eri blev af kirkens eierinde, fru Fasting, foræret til Bergens museum. Det omtalte Mariabillede med Kristusbarnet stod i et alter- skab paa alteret i koret, men blev indsat i en nische over side- alteret i skibet og nischen lukket. Af de k1okker, som hørte til Hove kirke, var den største uden indskrift. Efterat kirken var solgt, udtog Vik herredsstyrelse klokkerne og gav dem til missionsstyrelsen, og de kom da til Afrika. Hvad der stod paa den mindre klokke, var der ingen af missions- styrelsen, som læste; efter Oh-“)“isties manuskripter i Bergens museum har der staaet: Hofs kirke 1694, og omkring ra11den var der fint udførte jagtstykker. Kirken benyttes nu ikke mere. Den er gravsted for arkitekt Peter Andreas B1ix. Paa loftet i Hove kirke var der i l9O0 en samling af 60 for- skjellige gjenstande, fundne ved gravningi hauge og andetsteds og samlet af arkitekt Bli(1:. ]lánhváls kirkja laa paa Tenaal i Vik Sogn. Præstegaard er nævnt i Bergens kalvskind, men i Diplomatarium Norvegicum VII, 115 synes at forudsættes, at kirken ikke havde egen præst. Der er paa Tenaal en ager, som endn11 kaldes Kil)1“kefeigen. 17 — Nordre Bergenhus amt II.