Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/260

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Vik HEHHE1). 255 Hopperstad kirke er en treskibet Stavkirke af den sognske, mangesøilede gruppe og har 16 Søiler i det indre, 6 paa hver lang- side og 2 paa hver smalside mellem hjørnesøilerne. Det mærkeligste stykke i kirken og tydeligvis senere indsat er det saakaldte «kapel». Taget i dette kapel er holdt i spids- buesti1, og indvendig er der i hvælvet 8 medaljoner med bibelske malerier paa kridtgrund og med omskrifter i majuskler fra l3de eller 14de aarhundrede. Det antages paa grund af bogstavernes form, at «kapellet» tilhører slutningen af det 13de aarhundrede. Ved Hopperstad kirke er fundet plankerester med den irsk- nordiske, fra Urnes kirke kjendte ornamentik, der tyder paa, at her har staaet en ældre stavkirke, som maa have været revet før 1250. Ved kirken Var i 1626 to ligstene med indskrift af sædvan- lige runer, og hvoraf der paa den ene side synes at staat goþ drotin hialpi sal oskatils (gud herren hjælpe Aasketils sjæl), og paa den anden her hvilir unþir Arnjlnþr Javarts son (her under hviler Arnfinn, JaVards søn). Begge stene er længst forsvundne. I kirken er fundet mynter helt fra midten af 11te aarhundrede og nedover til l700, ialt 619 stykker. Hopreksstada kirkja eller vel rettere, ialfald oprindeligere, Hopru- stada kirkja var Hopperstad kirkes gamle navn; den var hoved- kirke i Vik præstegjeld, indtil den blev nedlagt ved reso1ution af 11te december 1875. Kirkebø sogn blev skilt fra Vik præste- gjeld og henlagt til Lavik ifølge reskript af 18de december ]807. Christie skriver om Hopperstad kirke: «Paa klokken stod: «In gottes namen bin ich geflossen, Anne 1633. Michel LinVi Zu Bergen hat mich gossen.» Paa skriftesto1en bag alteret: «Paeatorium Carnis res“Zm“eCtionem et vitam æternam sumptibuWs Ivarus EriCi L. Pastor lV. Anne Z66Z ». — En stor marmorsten med 2 vaaben ligger i kirkegulvet. I den tyske indskrift tales om en fru Oberstin von Holstein. Hendes mand skal have beboet og bebygget ga-arden Vange, som nu eies af Daaes arvinger.» Sml. Urda I, s. l34 og 135. Hove kirke i Vik er en gammel stenkirke, som ligger 900— meter fra Hopperstad kirke. Kirkens be1iggenhed er overmaade vakker; den ligger paa en terrasse i den vide Viksbygd, 75 meter over havet, og man ser herfra over bygden og over Sognefjorden og lige mod Vetle-— fjordbræen. Der gaar det sagn i bygden, at bygningen først skulde være et hedensk tempel, men da man først efter kristendommens ind- førelse begyndte at bygge af Ste1l, er dette ikke godt muligt.