Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/259

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


254 NOR1)BE BEBGENHUs AMT. Paa Sta(leim er gjort 8 fund fra ældre jerualder; her fandt man bl. a. dele af en baandformet fingerring af guld, en hel spiralfinger- ring af guld og 2 spiralarmringe af sølv. Paa Tryten gjorde man i 1832 2 gravfund i en haug. Af yngre jernaldersfundene kan særlig mærkes et rigt og interessant fund fra Hopperstad Des- værre savnes fundoplysninger, men man maa dog nærmest tro, at begravelsen har været indrettet i et fartøi, og at den var over en kvinde. Fundet har adskillig overensstemmelse med Kvaalefundet i Sognda1, bl. a. ogsaa deri, at der ikke skal have været spor af haug. Nogle aar efter gjorde man lidt i syd der- for et andet fund fra yngre jerna1der, som sandsynligvis ogsaa har indeholdt en kvi11debegravelse. Paa Hønsi er gjort et rigt gravfund indeholdende bl. a. flere smykker af Sø1v. Endelig kan nævnes fund fra Hove og Tryti. Der er eller har været mange gravhauge i Vik, saaledes nær Hove kirke, paa Sæbø, paa Hønsi, paa Brekke, paa Tryti, paa præstegaarden, paa Hopperstad og paa Viksøren. Paa gaarden Kvamme var i ældre tider en nu længst for- svunden runeSten. Der var nogle runer paa stenen, som i gamle dage var kopieret, og disse runer er tolket saaledes: .... Bersasunr risti stin Þina .. ...... ....., is her vas haugvin, is stin Sia Stendr ( .... Bersasøn reiste denne sten

 ...... ....., som her blev huggen (dræbt), hvor denne Sten

staar). Vik kirke er en 1angkirke af tømmer, opført 1877, med 750 siddepladse. Foruden den i brug værende trækirke er der i Viksbygden 2 andre kirker, Hopperstad kirke og Hove kirke. Den nye Vik hovedkirke blev bygget for de to Sammen- s1aaede sogne Hopperstad og Hove efter reso1ution af 11te december 1875. Hopperstad kirke, som er en st-avkirke, var vistnok hoved- kirke i middela1deren; den ligger 1.4 km. fra fjorden og i en høide af 34 m. over havet; Hove stenkirke ligger kun en halv fjerdingvei høiere op i dalen; desuden var i middelalde- ren endnu en tredje kirke nederst i dalen, Tenaal (Tunhvaa1) kirke. Hopperstad kirke er formodentlig den Vik kirke, hvis præst nævnes 1308 «Sira Vi1mundr i Vik.» Som «kirkjan a HOPPekS stodum» optræder den i «Bjørgynjar kà“lfskinn» ved 136O. Paa kirkens grund har vistnok ligget en endnu ældre kirke fra det 11te aarh1mdrede, inden den nuværende opførteS. Kirken eies nu af «Foreningen for norske fortidsmindesmær- kers bevaring.» Den er restaureret under arkitekt Blix’s 1edelse. Arbeidet er fu1dført l890.