Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/256

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Vik HEnRE1). 251 Holsta(l i Vik skylder 11.1(3 mark. Husdyrholdi 1891 Var: 4 heSte, 22 storfæ, 51 faar og 2 svin. Udsæd i 1890 Var: 14 hl. byg og l5 hl. poteter. 2 ar til kaalrabi. Aase i Arnefj0rd skylder 10.12 mark, har 1 husmandsplads. Samlet huSdyrhold i 1891 Var: 4 heSte, 19 storfæ, 48 faar og 1 svin. Samlet udsæd i 189O Var: 2.92 hl. byg, 5.56 hl. bland- korn og 16.2 hl. poteter. 1 ar til kaalrabi. Engjum i Kvamsø skylder 1O.14 mark. Husdyrhold i 1891 Var: 1 hest, 12 storfæ, 32 faar, 33 gjeter og 9 høns. Udsæd i 189O Var: 4.9 hl. byg og 10.5 hl. poteter. Til kjøkkenhavevæk- ster O.40 ar. MatrikulSkyld mellem 5 og l0 mark har efternævnte 90 gaarde: I Vik Sogn. Vange (6.28), 4 husmandspladse. Vange (5.15). Seim med Tenaal (9.41). Seim (7.35). Seim (5.22). Tenaal (7.43), 1 hus- mandsp1ads. Sta(leim med Fylí, udtales Staim i en stavelse (5.37). Sta(leim (8.21). Stadeim med Fyli Og Bra-evold (6.18), 1 husmands- plads. Stadeim (5.08). Fosse (6.15). Fosse (5.17). Tnrrvol(l (6.54). Aase (5.ð4). Aase (5.4()), 1 husmandsplads. Aase (6.4(3). ()rveClal, skrives almindelig l4(lT“’I)(3(Z(lZ (5.4(3), 1 husmandsplads. RejIs(lal (7.04). Refsdal (6.40). Sted;je (5.94), l husmandsplads. ()vri (5.Ö4). ()vri (5.54). Hove (7.76), 2 husmandspladse. Hove (6.37). Hove (6.02). Hove (5.28). Vold (5.34). Holsta(l (6.37). Holstad (5.32). Brekken (5.23). Bækken (6.28). Roseim (6.28). Ej(eresta(l (5.85). 2lIidlang (5.9O). M?Îdlarz1g (8.00), l husmandsplads. Bø (6.33). Bø (5.17) Bo med Espes(eter og Brekken (7.3()). Bo (5.06). Trytí, skrives almindelig Trytten, Tryten (6.9ö), 1 husma-ndsplads. Tryti (7.9(3), 2 husmandspladse. Tryti (6.27), 1 husmandsplads. Tryti (6.28). Sk(jervum, skrives almindelig Skjerven (6.4O). Skjervum (5.76). Skje-rvam (6.4O). Skjervum (6.40). Hopper-stad (8.83), 2 hus- mandspladse. Hopperstad (7.74). Hopperstad (6.48). Hopperstad (5.28). Sjøtun (8.11), 1 husmandsplads. Lyktvor, skrives almin- delig Lyktvoer (6.62). Svardal (6.95). I Arnefjord sogn: Roirvik (8.16). Holum, skrives almindelig Hauglum (6.52). Valsvík (5.8O). Aase (6.16). Hallesoeter (5.43). HallesCeter (5.43). 2Vese (5.22), 1 husmandsplads. Nese (5.65), 1 husmandsplads. Finnen (6.08), 1 husmandsplads. Fi“nnen (6.08), 2 husmandspladse. Vollevik (5.86), 1 husmandsplads. Sylvarnes, skrives almindelig Solvernes (6.16). Stavedal (6.95). I Kvamsø sogn: Laan-e, skrives almindelig Lonne, Løne (5.22), 2 husmands- pladse. Kvist (6.28), 1 husmandsplads. Nese, ytre med dele af Nese, indre (9.73), 2 husmandspladse. Nese, ytre med dele af Nese, indre (9.73), med 2 husmandspladse. Nese, indre med andre 2 Þ.....—.—...—.ä V,VVV