Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/257

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


252 NORDRE BERGENHUS AMT. smaa dele (6.99), l husmandsplads. Næ-9(), ill-(Zl’(3 (6.66), 1 hus- mandSplads. Nese, indre (6.66), 1 husmandSplads. Ved Nese ligger den saakaldte NeSedal, der i fortiden Skal have været bebygget, og hvor man endnu Ved at nævne endel gaardes navne saavelsom et sted kaldet Kirkegaarden. Nokken (5.77). Tusvik (6.08). S(ele (9.85), 2 husmandspladse. Lin(le (6.31), 1 huSmandsplads. Li)2d() (7.92), 1 husmandSp1ads. binde (7.79). Kvamme (7.26). Kv(mame (7.92), 3 husmandSpladSe. Kvamme (7.00). l huSmandSp1ads. Kvamme (7.79), 1 husmands- plads. Liv(len (7.24), 1 huSmandspladS. xlIaalsnes (9.56), 1 hus- mandsplads. M(4alsnes (9.85), 2 husma-ndspla(lse. H(mevik (7.3O). H(mevik (7.8O). Stokkebø (7.82). MatrikulSkyld n1el1em 3 og 5 skyldmark har 69 gaarde. 98 brug har matriku1skyld mellem 1 og 3 sky1dma-rk. Blandt disse er Kvam.s-øen af skyld 1.23 mark, en ø paa nord- siden af fjorden i Kvamsø Sogns inderste del, hvor den nu ned- lagte Kvamsø kirke ligger. Matrikulsky1d under l skyldmark var 94 brug. Gamle navne paa gaarde er: Vik Vík. Sæbø S‘(eb(Br. Vange Vangr. Seim S(eeimr. Tenaal Túnh1Cáll. Stadeim Sta()eimr. Nummedal, store Naumudalr. Refsdal Refsdalr. Halrynjene Hallryn. Hove Hof Hønsi Høy1asin. Ho1stad Holmasta()“ir (flt.). Espesæter ()spasetr. Midla11g Mý1“laVagrr. Bø B(Br. Skjervum Ske1WZfar (flt.). Hopperstad Hoprustaðir. Præstegaarde11 Gröj“. Svardal Svardaliir (flt.). Holum lïölar (flt.). Aadlene x:lrlár (flt.). Flete Flet. Le Lið. Dale Dalir (flt.).