Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/248

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


vin I—IERRED. 243 nem Hestvatn, den anden g;jennemstrømmer Aarbotnvatn og Øvre Mo1setvatn. “ Fra Molsetvatn gaar elven vestover ud i østre gren af Arne- fjordens bund. Under en stor flom opstod der paa gaarden Flate i Arne- fjorden et brud paa ca. 80 meters 1ængde, antagelig foraarsaget ved nogle i elven liggende store stenblokke i forbindelse med en del mindre, som havde tvunget strømmen over til venstre bred. Senere har overvand og grundvand udvidet bruddet. Rivedalse1ven modtager fra søndre side to anseligere tilløb, nemlig: IÏ&7lí8(Z(tZ8b(8kk67l, som kommer fra egnen mellem Skjertingnaave og Lauparfjeld, hvorfra den i en Stor bue rinder ud i Skjertingvatn og fra dette nordover ned i Rivedalen. Bergaelven (Berga) kommer ind fra Voss og løber nordøstover paralle1 med YgniSda1sbækken vestenom Skjertingnaave og østenom K1ibberstenfjeld ned i Rivedalselven. Bødalselven (Hopra gammelt nav11) kommer fra Hopravatn vestenfor Sopandberg og gaar Som et efter vestlandske forhold mægtigt vasdrag i nordlig retning ud i den fra Sognefjorden til Viksøren opgaaende bugt. Ofriddalselven (Vikja) er omtalt tidligere under beskrivelsen af de større vasdrag (bind I, pag. 268). Guldsetdalselv i Leikanger modtager tilløb fra Vik og ligesaa .]orddalselven, der er bie1v til NereimSelven. Fossefa1d eller større stryk er i herredet: Dalaj’ossen ved Refsdal og Huglaj’ossen ved Aase i Vik. Neds1agsdistrikter: Km.Z DeZ af Langeda1ens vasdrag . . lO.4 Nesedalsbække11 ..... . 40.0 DeZ af Vøvringsvatns vasdra1g . . 67.2 DeZ af Asjeldbækken ...... 27.0 DeZ af RivedalSbækken . . . 75.8 DeZ af Dueskarelven .... . 30.0 Bødalselven (Hopra) .... . 3O.6 DeZ af Ofriddalselven (Vikja) . . . 116.0 DeZ af Gu1setdalse1ven . . . . 9.6 DeZ af Jorddalselven ......;1O.6 Vande. Antal indsjøer liggende inden Vik herred helt eller delvis er 156. Samtlige er Smaa. Det største af vandene er .Molsetvatn, 2.3 km. langt og ind- til 0.8 km. bredt.