Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/249

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


244 NOHI)RE BERGENHUS AMT. I n d sj ø e r: Km.2 Del af Høgsvatn . . 0.2 Del af Ka1dosvatn . . 0.3 HesjedalsVatn ........ 0.4: Nesevatn .......... 0.3 Va-n d mellem Einebærfj ord og Vareheien O .6 DagVatn .......... 0.Ö Langevatn ......... 0.1 Murvatn . . . O.8 Levravatn . . O.2 Ytredalsvatn ..... . 0.4 MolSetvatn ...... . 1 .4 Vand østfor FoSse sæter. . . 0.2 AarbotnVa.tn ..... . 0.2 HestVatn ...... . O.2 Sjertingvatn ...... . 0.3 Vand vestfor Kvilesteinene . . 0.4 Del af FagermyrVatn . . . O.6 Raubergvatn ..... . O.3 Del af Holskarvatn . . . O.4 Vand ved Ho1taset sæter . . 0.3 Øvrige 135 ferSkVande ..... 4.3 .....—.............—........— Samlet area1 af ferSkvand. 11.9 Vikselven er rig paa fisk. Der er ikke gode fiskeVande i herredet. Kyst. Sognej“)“()r(len gaar gjennem herredet fra Vest mod øst i en 1ængde af ca. 25 km. Sidefjorde paa nordsiden er: Laanej)’orden, som gaar ca. 3.5 km. nordøstover til gaarden Laane, og paa Sydsiden gaar: Finnejjor(len henimod 6 km. sydVeStover ind til Finnebotn. Sognefjordens største sidefjorde i herredet er: Arne)ýorden, som gaar sydvestlig ind i landet og deler sig i to sidefjorde, hvoraf den ene gaar Vest1ig ind til Fretteim, den anden mod sydøst ind til 0ddene. Bugten ved Viksøreni herredets østre del er ca. 1.ö km. lang og ytterst opimod 2O0 faVne dyb. J Or d S mo n et i herredet er for det meste Sandholdig muld- jord. Pa-a de høiere liggende gaarde er ofte tung muldjord. Sjelden —— kun paa en enkelt gaard —— er jordSmonet 1er. Myr- jord er ogsaa Sje1den.