Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Vik HERBED. 241 mellem den øvre ende af Seljedalen og Hauglias dalføre. Idet fjeldet bøier nordvestover ned mellem disse dalførers nedre del, faar det navn af Ende. Hauglias dalføre er ogsaa en Sideda1 til 0friddalen, fra hvilken det me1le1n gaarden Haug1i og Aa-rVedal gaar op omtrent Parallelt med Se1jedalen; den taber sig om de op mod Leikanger grændse liggende Vasdalsvøtn. Dette er en trang Sæterda1. Søndenom Hauglias dalføre ligger vestfor Vasdalsknauserne Legderne, mellem øvre del af Haug1ias dalføre og Steinbotn; vesten- for denne er Svinadalsholtene, der sydvest ved et skar er skilt fra Kambane. Ved to mod hinanden gaaende ska-r, Svælgef, er Svindals- ho1tene og Kambane i syd skilt fra Blaa)î’jeld, hvis nordre tem- melig steile skraaning falder i dette herred, medens den største del af fjeldplateauet falder ind over Vossestranden grændse, paa hvilken det tr. p., 1506 m., ogsaa 1igger. Den nordøst1igste top af fjeldet falder i grændsesammenstødet mellem Vossestranden og Leikanger. Vestover falder Blaafje1det af mod Levravatn. Den nordvestre del af fjeldets lavere skraaning ret op for Murvatn benævnes Tvergavlen. Mellem de to øverste grene af Ofridda1en ligger Helgaadalsnut vestfor Svinadalsholtene samt Gɔ“avbot)muteä)“ne lidt mere vestlig mellem begge disse. Paa Endreda-lens østside ligger den mod Samme steilt affa1— dende, langagtige Fyrjaeg ligeoverfor Va1enuten og Endredalsnuten. Herredets Øer er samtlige s1naa. Bræer i Vik herred. Km.2 Del af Fresvikbræen . . . . 8.8 Del af Rambæren ..... . O.1 Z bræ sydvest for Fresvikbræ . . . 2.4 Del af bræen paa Blaanip . . 3.0 Z bræ øst for Uranip . . . . 2.8 L bræ paa Angenfje1d ..... 1.0 Z bræ paa Nabbenaase ..... 1.6 Del af 1 bræ øst for Naabenaase. . 1.8 Samlet areal af bræer .... 21.5 De inden herredet forekommende bræer er samtlige smaa med undtagelse af Fresvikbr(Ben, 1569 m. høi, hvoraf imidlertid kun en del falder inden herredet. ø 16 — Nordre Bergenhus amt II.