Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/245

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


240 NORDRE BER(H1:NHUs AMT. sætter i det smale Skreijjeld; længst i syd er det ved et lidet skar skilt fra den østenfor liggende Endredalsnut, som atter er skilt fra den længere syd liggende Valam(t, hvilke begge falder steilt af østover mod 0friddalens øvre del eller, som den her kaldes, Endredalen. O—fl’í(Z(Z(tZ(’)l er herredets betydeligste dalføre og trænger fra østre ende af den til VikSøren opgaaende bugt af Sogne- fjorden et kort stykke ret mod syd, gjør Saa en Stor bue øst- Þover langs HoVaasens og Skreifjeldets skraaninger, men Svinger derpaa, idet den faar navn af En(l1re(lalen, over i en lignende bue mellem EndredalSnut og Valanut i vest samt Fyrjaeggen i øst; dens videre fortsættelse sydover benævnes Kvandalen, der langs østre side af Fossfjel(let gaar op mod øvre ende af Dueskardalen, fra hvilken den alene skilles ved en smal for- høining. Den egentlige Ofriddal er et fo1—nemlig i den nedre del over- maade bredt og aabent dalføre; det fortsætter sig med aftagende bredde opefter, til det antager navn af Endredalen. Selve Ofrid- dalen er jevnt bebygget i sin hele længde; Endredalen er, lige- som Kvandalen, en fjelddal med nogle faa sætre. Den østfor 0friddalen, Endredalen og Kvandalen liggende strækni11g har herredets høieste fjelde. Paa Leika11ger grændse hæver sig Fresvikbræen, en betydelig sne— og isbræ optil 1589 m.s høide. Bræens vestlige del falder inden Vik herred; den er i nord ved den øvre del af Gulset- dalen skilt fra det endnu høiere, ligeledes isdækkede Rambæren, hvis høieste top er ca. 16O0 m., og som ligger i grændsen. Mod fjorden, Ofrid— og Seljedalen falder Rambæren først steilt, men senere er svagere fald, hvorpaa faldet bliver Steilt. Den del af fjeldmassen, som ligger mellem de steile fald, har større og mindre rygge, som gaar ned mellem de mange fra fjord og dale optrængende revner. SeZjedalen er en sidedal af 0friddalen, fra hvilken den gaar op ved gaarden Fosse i sydøstlig retning; op under Fresvikbræen bøier dalen sydover mellem denne i øst, Duermaalsnipen og Vas- dalsknauserne i vest og taber sig, idet den dreier østover om det paa Leikanger grændse liggende Brævatn. Dalen er i den nedre del aaben, bred og dyrket. Nordom Duermaalsnipen kniber den sig pludselig sammen til en smal, dyb revne mellem bratte fjeldvægge, udvider sig dog noget mere efter at være bøiet sydover, men er dog fremdeles ubeboet og ens1ig. Søndenfor Seljedalen er fjeldet gje1memsat af gjel og kløfter i alle retninger. Vas(Zalsknaz(serne, der i nord gaar over i Duermaalsnipen, ligger