Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/244

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


VlK HEBRE1). 289 med en del fremtrædende toppe Som L(3l)þ’ll8Z(’, den nordligste, skilt ved et skar fra Laupao“;fl()l(l, som indtager den midtre og søndre de1, og som atter ved den øvre del af Ygnisdalen er skilt fra det 1255 m. høie Skjerti)2g.9naav(ɔ, der kommer ind over grændsen mod Vossestranden herred. Mellem Ygnisdalen og den vestlige af RivedalenS to øverste forgreninger ligger paa Vossestranden grændse Høgeggen, i nord ved et trangt skar skilt fra den smale Høili mellem Ygnisdalens nedre del og Molsetvatn. Fjeldstrækningen mellem de to øverste grene af Rivedalen samt Kvandalen deleS ved Dueskarda1en; Sydlig paa VoSSeStran- den grændse ligger R()ppanipe)z, Víg.S“etnip og ()1“eska)fiel(l. Nordfor Dueskardalen ligger FO8—96j)“6Z(Z, der bestaar af flere aaser, blandt hvilke Dame i den sydvestre del er mest frem- trædende I nordvest for Fossefje1d ligger lY6tZ(t)l*ltli. Duesk(mlalen gaar ind over Vossestranden grændse mellem FosSefjeldet og Reppanipen og videre 11ordenom VigSetnipen og 0reskarfjeld; den øverste del fra Ytredalsvatn fører navn af Ytre(lalen. Etpar Sætre er den hele bebygning. .Rí’(?(3(Z(IZ(?)2V gaar fra den østre arm af Arnefjord mellem Valsvik og 0ddene østover til Molsetvatn, hvor den deler sig i to grene; den veStligSte gaar sydover mod HestVatn, den østligste østover henimod Valanuten og derfra Sydover om Aarbotnvat11. Dalen, der i sin nedre del er aaben og godt bebygget, bliver efterhaan- den mere enSlig; af dens to Sideda1e er den vestlige ubeboet, den østlige kun bebygget med et par Sætre. Mellem Rivedalen, Arnefjorden, Sognefjorden og 0friddalen er et mægtigt fjeldparti, der gjennen1sætteS af Bødalen. Bødalen gaar fra den vestlige ende af den til Viksøren op- gaaende bugt af Sognefjorden sydover lige mod Hopravatn. Dette flade, aabne dalføre har brede og velbebyggede bakkeskraa- ninger, Som fortsætter op gjennem dalen hele tre fjerdeparter af dennes længde, den øvre fjerdepart har steile sider. Fjeldet paa Bø(lalens vestre side skraaner steilt mod fjor- dene og Riveda-len. I den nordre del gaar Bøegg(?)z ud paa neset vestenfor Viksøren. Sydligere er langstrakte og tildels temmelig betydelige fjelde, saaledes HaWm“en i det sydvestlige hjørne. Mellem BødalenS øvre forgreninger har man Sop(mdb()rg, der ved et skar er skilt fra Hov(len. Fjeldet mellem Bødalen og Ofri(:lda1en er 1a11gstrakt med steilt fald vest som østover mod begge dalfører; henimod dal- bunden gaar fjeldet over i brede bakkeskraaninger, og nordover mellem begge dalfører er et bredt, aabent, godt bebygget terrasse- land. Oppe paa ryggen ligger nOrd1igSt H()vaas, der i syd fort-