Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/240

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


vin HERRE1). 235 Herredet ligger paa begge sider af Sognefjorden. Den største del paa fjordens søndre side, omkring de fra Viksøren opgaaende dalfører, og omkring Arnefjorden og Finnefj0rden. Vik hovedkirke i herredets østre del ligger under nordlig bredde 61Ò 4‘ 51.4“ og under længde vest for Kristiania 6Ó 35‘ 4“. Herredets udstrækning i nord og syd er 36.3 km. ogi øst og vest 33.6 km. Vik herred omgives af: H()sa)2ger, Kirkebø, Balesfrand, Leik(mger, Vossest)“anden og Voss herreder. Af l1erredets samlede areal 714.6 km.2 er: Fastland ........ 714.5 km.2 Øer: 12 smaaøer ...... O.1 » Herredets fastland deles ved Sognefjorden i to dele. Den nordenfor Sognefjorden liggende del af herredet er den mindste. Det er et temmelig høit fjeldland, som gjennemsættes af flere fra fjorden opgaaende dalfører. ǫ Mellem grændsen mod Kirkebø, Sognefjorden og Laanefjord (Lønefjord) er den største høide Tusnipa; herfra gaar en ryg mod sydvest mod Sognefjorden; den har steilt fald saavel vestover mod Kirkebø grændse som østover mod Laanefjorden. Langs Laanefjorden er en smal, brat, dyrket strimmel. I denne del af herredet ligger Gjeitebotn()ggen. Fjeldet 1ne1lem Laanefjorden, Sognefjorden og Nesedalen har meget steilt fald vestover mod Laanefjorden og sydover mod Sognefjorden. Nordvestlig ligger Kvan)î“jeldet, paa nordsiden skilt ved et dybt skar fra Gjeitebotneggen; mod den øvre del af Nese- dalen er noget mindre steilt fa1d. En mindre sidedal gaar nordvestlig, saa nordlig op fra Nese- da1en; paa nordsiden af denne sidedal ligger Nor(l(lalnipa. Nesedalen gaar nordover fra Sognefjo1—den mellem Ytre og Indre Nese mod Nesevatn og vender saa mod nordøst op i den østre del af Munkeggen. Denne sæterda1 er i den nedre del temmelig aaben; om Nesevatn er meget myr1ændt. Mellem Nesedalen, Sognefjorden og Fendalen er fjeldet vil- dere; fra Nesedalen gaar sideda1en Hesjeda1en op. Nord for denne ligger Munkeggen, en fjeldryg med største høide i sin østlige del, 1329 meter. Ovenfor Hesjedalsvatn danner Munkeggen med udløbende rygge en steil og dyb botn om dalens øvre de1.