Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/239

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


234 NORDRE BERGENHUS AMT. Sti fra Z—Bommø)“en op igjennem Rommedalen til Præstesæter og Videre ned i Grind(lalen i Leikanger herred. Fra Mundalsdalen kan man gaa over til Grønengsdalen og Haz(kedalen i Søndfjord. Fra Mandal kan man gaa til Skei i JølSter (8—1O timer) over Bøjas(eteren; der er tung Opstigning gjennem birkekrat og høit Ormegræs op til bræen. Fra det høieste punkt, Kvitevarden, er udsigt over FjærlandSfjorden og gaardene i Jølster paa den anden Side. Nedstigningen gjennem ]J2t)ld68k(t)’6t er overmaade brat. Fra Lande Skyds til Skei (2 timer). Fra Kz)itevarden kan man ogsaa tage mod Vest ned gjennem Sygnesand(lalen til Jø1ster, eller man kan tage i nordøst]ig retning til Aamot i Sta1“dalen. Fra .Mzmdal til Nes ved den øvre ende af Veitestrandsvatn gaar veien forbi iS‘e(pphellel1r(een Og V(3ZZ6bT’(867”t over urer i11dti1 den bratte opStigning, Skarbakken. Gjennem et trangt Skar passerer man veiens høieste punkt og kommer ned i Snauedalen. ALfS’l((t)2(Y(3)l fra SkydsStationen Z—3’alholm i BaleStrand er ti]: H(mehaug i Leikanger ti1vands . . 15 km. Viks“ø)“en i Vik —— . . l4 » V(mgsnes i Ba1estrand — . 7 » MZmdal i Fjær1and — . 26 » (ÏZ“l.’8—S’Z(l(.Z i Ba1eStrand —— . 12 » Kv(mzsø i Vik —— . 12 » Feios i Leikanger —— . . . 14 » Ba-1estrand herred er delt i 9 Sko1ekredse med 383 un- dervis11ingsberettigede børn, 6 lærere, 1 lærerinde. (1895.) Den Ved skatteligningen i 1894 antagne f O r m u e udgjorde kr. 1446 800; den udlignede h e r r e d S S k a t kr. 7 440. Vik herred. Vik herred (714.66 km.2, i 1891 3612 indbyggere, i 1900 3537 indbyggere) indbefatter Vik hovedsogn og Arnejíjord og Kvamsø annekser. Herredet udgjør et 1enSmandsdiStrikt og et thing1ag. Herredets gamle navn var Vik.