Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/238

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BAI.ESTRAND HERREl). 233 E11kelthederne i den gamle kirke var simp]e, men Stilen viste hen til aarene før 1200. Vangsness kirkja va-r VangsneS a11nekskirkeS gamle navn. Bergens kalvskind nævner præstegaard. VangsneS kirke fik 1702—-4 af justitSraa(l Bliæ en stor messinglysekrone med 12 arme. I Balestrand er i 1887 bygget en engelsk turistkirke i stav- kirkeStil, hvilken kirke benævnes St. Olavs knirke Rodelagte kjøreveie. Der er rode1agt bygdevei fra Fle.Sje langs stranden til Balh()lme)z dampskibsbrygge. Længde ca. 5.0 km. Denne vei blev i 1895 fortsat til gaarden Es(—. Længde 2.5 km. Rodelagt bygdevei gaar over O(Z(Z(3)2 forbi Tjugum kirke til Dragsvik. Længde ca. 1.5 km. Fra Ulvestad ved Vetlefjordens bund gaar rodelagt bygdevei paa elvens østside over Mæla11d til Mel. Længde ca. 5.5 km. Bygdevei fra ]Ø’æ)1“la“ml kirke over Bøium til Ødejor(l. Længde ca. 5.0 km. Fra Bøium gaar rodelagt bygdevei over Skeide til Vaarstølen. Længde ca. 2.0 km. Mellem disse to veie fra Skeide til Sk(tþ’6(S’l“(l(Z er i 1894 bygget ny vei af længde 6.9 km. Fra þÏ]“(8V’Z(l)l(Z—Sff)‘Ol’(ZH)2S bund søndenfor Stø1e11 gaar rode1agt bygdevei op igjennem dalen paa elvens øStside indtil noget oven- for Vaatviken; her gaa-r den over paa elvens veStside til gaarden Supphellen. Længde ca. 5.Ö km. Fra Vang-Snes brygge til kirken og VV(l7?gS)2(’—S’, ytre er veie. Længde ca. 2.—l km. Den sa1111ede 1ængde af herredets rode1agte bygdeveie er saa- ledes ca. 3O km. Andre kjørbare veie. Fra bygdeveienS endepunkt ved Ødejord gaar til Bøjasæteren kjørevei. Fra S2(pph()llen til Supp- hellebræen er kjørevei. RideVeie (fOdStier). Af rideveie (stier) til andre her- reder er: Sti gaar fra Bale opover Kvineggen, derpaa ind i Vik herred over østre del af Munkeggen, hvorpaa den igjen kommer ind i Balestrand og ned i Langedalen, hvorefter den igjen gaar ind i Vik herred. Sti fra gaarden Supphellen ved bygdevei op igjennem Supp- helleda1e11 og ned i Smuedalen i HafSlo herred. Fra Berge ved FjærlandSfjorden fører sti op igjennem Berge- dalen og over i Langedalen i Sogndal herred.