Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/24

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


JoSTE1)AI.EN HEBm-:D. I 9 Aasen, af skyld 4.62 mark, har 8 huSmandsp1adSe. Sam1et husdyrhold i 1891 Var: 3 heSte, 27 Storfæ, 30 faar, 88 gjeter og 6 Svin. Samlet udSæd i 189O Var: 6.10 hl. byg og 34 hl. poteter. Bakken, af Skyld 4.37 mark, har 3 huSmandSpladSe. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 3 heste, 24 Storfæ, 33 faar, 76 gjeter, 2 Svin og 12 l1ønS. Samlet udSæd i 1890 Var: 6.50 hl. byg og 28 hl. poteter. ]Oeppe, af skyld 3.06 mark, har 2 huSmandspladSe. Sandet husdyrhold i l891 Var: 3 heSte, 17 Storfæ, 28 faar, 29 gjeter, 2 Svin og 5 hønS. Sam1et udSæd i 189O var 4Va hl. byg og 15 hl. poteter. Faaberg, ne(lɔi-e, af Skyld 4.17 mark, har 1 huSmandSp1adS. Samlet husdyrhold i 189l Var: 2 heSte, 2O Storfæ,’22 faar, 39 gjeter, ti Svin og 8 hønS. Samlet udSæd i 189O Var: 2.5O hl. byg og 18 hl. poteter. H(mgen, af skyld 3.06 mark, har 3 l1uSmandspladSe. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 2 heSte, 19 Storfæ, 32 faar, 29 gjeter og 1 Svin. Samlet udSæd i 189O Var: 4.78 hl. byg og 22.20 hl. poteter. Helg(‘gaar(lene, af Skyld 4.()8 n1ark, har 3 husmandSpladSe. Sam1et husdyrhold i 1891 Var: 1 hest, 24 Storfæ, 28 faar, 11 gje- ter, 9 Svin og 7 l1øns. Samlet udSæd i 1890 Var: 6.62 hl. byg og 21.40 hl. poteter. Snetu)2, af Skyld 3.14 mark. Samlet husdyrhold i 189l Var: 2 heSte, 19 Storfæ, 22 faar, 31 gjeter og 13 Svin. Samlet u(l- sæd i 189O Var: 4.2O hl. byg og 17.4O hl. poteter. 30 gaarde, hvorunder ligger 2O huSmandSpladSe, har matri- kulSky1d fra 3.00 mark til over 1.00 Skyldmark, 19 brug, hvor- under 1igger 1 huSmandsp1adS, har matriku1Skyld fra 1.00 mark til 50 øre skyld, 3 brug har under 5O øre i Sky1d. Gamle navne i JoStedalen er: J oStedalen .I(istre((Zalr. Kronen Ha-Zá)za. I JoStedale11 er ingen oldfund hverken fra Stena1deren, bronoealderen eller nogen af jernaldrene. Efter et sagn Skal JoStedalen først have været bebygget efter den sorte død. Men da kirken i Josteda1en nævnes før den sorte død, Saaledes i en viSitatSanordning af 1323, har dalen øiensynlig været bebygget tidligere og har endog havt kirke før den sorte død. Her hidsætteS Sagnet om Rjupa i Jo-9te(lale)?. Under den sorte død drog mange af de fornemste folk i Sogn op til Jostedalen, Som Sagnet angiver da at have været øde. Ingen af