Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


18 NORDRE BERGENHCS AMT. 32O ha. udmark (Skog). Skogen, som bestaar af birk, furu, or, rogn og aSp, opgives at være vækster1ig og tilstrækkelig til gaardens behov; den staar under skogvæsenetS beStyrelse. Skog- marken er i skogdirektørens indberetning for 1893—-96 opgivet til 160 l1a., hvoraf 60 ha. uproduktivt. Efter sognepræstens skematiske opgave af 1891 udgjorde gaar-dens besætning: 2 heSte, 1O storfæ, 3 ungfæ og 3O faar; avling: 34 hl. byg, 130 hl. poteter foruden foder til besætningen. Gaarden har 2 husmandSpladse med samlet areal 15 ha. indmark (udmarken fælles med præstegaarden) og en samlet be- sætning af 7 storfæ, 3 ungfæ og ca. 50 faar. Samlet husdyrhold i 1891 var: 2 heSte, 26 Storfæ, faar, 12 gjeter, 2 Svin og 9 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 6.5O hl. byg og 35 hl. poteter og 2.5 ar til kjøkkenhavevækster. 5 gaarde har i matrikulskyld over 5 Skyldma-rk nemlig: Ne(lreli, i matriku1fortegne1Sen er brugets navn Garen, af skyld 7.14 mark, har 4 husmandsp1adse. Samlet husdyrholdi 1891 var: 1 hest, 3O storfæ, 45 faar, 66 gjeter, 4 Svin og 9 hønS. Samlet udsæd i 189O var: 9.6O hl. byg og 35 hl. poteter. Espe, af skyld 7.14 mark, har 4 huSmandSpladSe og et bort- forpagtet stykke jord. Samlet husdyrholdi l891 var: 3 heste, 28 storfæ, 6O faar, 62 gjeter, 4 Svin og 23 hØ11S. Samlet udsæd i 189O var: 5Vs hl. byg og 3O8Z4 hl. poteter. Lien med Ødegaarden skylder 5.33 mark og har 2 husmands- p1adse. Samlet husdyrhold i 189l var: 4 heSte, 27 storfæ, 42 faar, 52 gjeter, 2 Svin og 15 høns. Samlet udsæd i 189O var: 7 hl. byg og 16 hl. poteter. Faaberg, øvre, skylder 5.54 mark og har 3 husmandspladSe. Samlet husdyrhold i 1891 var: 3 heSte, 28 storfæ, 48 faar, 52 gjeter, 5 Svin og 13 høns. Samlet udsæd i 1890“var: 6.5 hl. byg og 28 hl. poteter. Kronen skylder 6.54 mark, har 1 husmandsp1ads og et bort- forpagtet stykke jord. Samlet husdyrhold i 1891 var: 5 heSte, 23 storfæ, 28 faar, 41 gjeter, 8 Svin og 12 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 8.20 hl. bygg 21.20 hl. poteter og 1 ar med kaa1rabi og gu1erødder. 1O gaarde har matrikulskyld fra 5.00 til 3.00 mark, nemlig: Myklemyɔ“, af skyld 3.21 mark, har 1 husmandsplads og et bortforpagtet Stykke jord. Samlet husdyrhold i 1891 var: I heSt, 14 Storfæ, 26 faar, 1 Svin og 14 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 2.37 hl. byg og 16.8O hl. poteter. .Myklemyr, af skyld 4.21 mark, har l husmandsplads. Samlet husdyrhold i 1891 var: 2 heSte, 16 Storfæ, 26 faar, 3O gjeter, 4 Svin og lå høns. Samlet udsæd i 189O var: 4.4O hl. byg og 22.4O hl. poteter.