Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/236

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BAI.ESTHAN1) HEBRE1). 231 Matriku1skyld n1e11em 3 og 5 Skyldmark har 35 gaarde. Matrikulskyld mellem 1 og 3 skyldmark har 42 brug, og matrikulskyld under 1 skyldmark har 67 brug. Gamle navne paa gaarde er: Ba1e Bala. Tjugum þjúga. Sværen Sv(e()Þri. Eiken Eik. Rennedal Ben-m(dali)Z—. Menes .ð[6()‘(tZ)l6.S’. Eitorngjerdet Eitarnager()“i. Eitorn Eita)“—ni-)“ (flt.). VangSnes Va)zgs)zes. O l d f u n d. Stenalder . . . I Broncealder . . . O Ældre jernalder . . . 3 Yngre —— . . 17 Sum 2 1 Paa Hatle-Stad i Fjærland er fundet en ualmindelig stenøkse uden skaf“thu1. Banen er afrundet, bredsiderne hvælvede, eggen noget spids og sma1siderne er hu1slebne i hele sin 1ængde. Fun- dene fra ældre jernalder er fra ‘SjøtZzm og Sv(eren i Tjugum sogn samt et fra Vangsnes, sydvest for kirken. Grave fra yngre jern- alder fandtes i de saakaldte «Balehauge» paa Bale, som aabnedes allerede i 1823 og 1825. Paa høiden af V(mgsnesodden ligger Ry- haugen, som ogsaa kaldes Fridthjovs haug. Den blev udgravet i 1849 og indeholdt en mandsgrav fra yngre jernalder. I Ryhaugen fa-ndt man i 1849 levninger af et broncesmykke med smaa ind- satte stene; brudstykker af en urne med endel ben, flintesten, Søm og kul, et bronceredskab og 2 hvæssestene. Haugen havde tidligere været udgravet. I en haug paa Vangsnesets vestre side nær stranden fandtes paa forskjellige steder en hel del meget interessante sager ligeledes fra yngre jernalder. I en haug paa Vangsnes fandtes smedjeredskaber, saasom en liden ambolt, en avlsten, hammere, tænger, et spyd, pile og et bryne. Endvidere en messingpande, et sverd, en stor rav- per1e, en gjennemboret hvæSsesten, en tang, en hammer, kul, Søm o. S. v. (Christie.)