Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/235

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


230 N0R1)HE BEHGENHUS AMT. byg, l3 hl. b1andkorn, 1O.7 h1. havre og 24.17 h1. poteter. Til kjøkkenhaveVækster anvendtes 2 ar. Matriku1skyld n1el1em 5 og 10 skyldmark har følgende 57 gaarde: I Tjugum: Tz(e (8.02), med 4 husmandspladse. Skaaseim med en del af S(m(Ze (6.7ð3, med 2 husmandspladse. Skaase-im med 2 dele af 1S’(m(le (7.2:3), med 1 husmandSp1adS. Bale (H7“ZZ2(fl), 2 dele (8.15), med l huS1nandsp1adS. Paa Balestrand (Balholmen) er i den Senere tid bygget større hote11er, og stedet er et centrum for reisetrafiken i Sogn. Ex-e, ytre (6.8(î)), med 2 husmandspladse. Ese, indre (7.49). ES—e, i)zdre, þLzZllskreen Og I(jenesef (6.27), med l huSmandsplads. G)*’(i)2PR(j (7.(57), med 3 husmandspladse. Gjerde (6.3()), med 1 hus- mandSp1ads. Lmz(le heder præstegaarden (5.19), med 1 husmands- p1adS. Farnes, ytre (5.59), med 2 husmandspladse. Fames, indre (6.1O). Far-)2es, indre (6.1()), med 1 huSmandsp1a-ds. Dale (5.24), med 2 husmandspladse. Daler (5.24), med l huSmandsp1adS. Se:(eren (6.9O), med husmandspladse. S’l‘“(E*)’(?)2 (7.37) med 3 hus- 111andSpladse. Tors)2—es (8.27), med 3 husmandspladse. Tors)2es med Grø))lm)(7 (8.S)7), med 3 husmandspladse. Eiken, (7.130) med 1 husmandSp1a(lS. Maal (5.41), med 1 husmandsp1ads. M(el (5.49). L(mgeteig, 2 dele (8.29), med l husmandsplads. Rem2edal (5.32). -R(’)l)l(?(Z(lWl (5.24). Jff(elan(l (9.11), med 1 husmandsp1ads. 2l[(elaml (7.54), med 1 husmandsp1ads. Feten (5.41). F8Z8)21(5.9ð). Ulvesta(l (8.97), med 2 husmandspladse. Rud, skrives almindelig Rød og udtales Bo (7.58§. V(ästreim med Eitorngjer(Yet (7.15). Eifor32, skrives almindelig Eifzm (7.92“). EZlÏfOrl“)l (6.98). I Munda1 (Fjærland): Ham-rum (5.41), med 2 husmandspladse. Zffl(I2(Z(lZ, nedre (8.54), med l husmandspladS. ZI[lM2(Z(lZ, øvre (8.70) med l husn1ands- plads. ZÞ[2(’)2(Z(tZ, ør-re (8.70), med 1 huSmandspladS. Bøiz(m (9.5()), med 2 husmandspladse. Bø‘ium (7.()4), med 3 husmandspladse. Bøíll)]l (Tz(fte)ae) (8.54), med 2 husmandspladse. Bøium (Tug’— fem og Bøium), 3 dele (6.02), med 2 husmandspladse. Ødejordene med Bøium (9.?39). Skeie (Va(xrsføZen) (5.Ö1). Skeie (6.28). ‘Skeie (6.28), med 1 huSmandsplads. Skal-esfa(el (6.28). Re(Zs(eter (9.31), med 2 husmandspladse. Vaatvik (5.88), med l husmandsp1ads. Stølen (5.92), med 2 husmandspladse. Rjaas-rad (7.238), med 1 hus- mandSplads. I Vangsnes: Va9?g.Sn(“s (5.83), med 2 husmandspladse. Vangsnes (5.95). Vangsnes (5.82), med 1 husmandsplads. Øks(]al (5.59). Øk-Snes (5.51). Hovland (5.92).