Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/234

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BAI.ESTHAN1) HERRE1). 229 Der tilligger gaarden endel laksefiske. Præstegaarden har en bekjendt have. Gaarden ligger ved foden af et omtrent 750 m. høit fjeld, der tildels er bevokset med løvskog, og Som dækker for storm og uveir fra nord, medens gaarden paa— lignende‘maade er beskyttet mod øst og vest af fjelde, der ligger i nogen afstand. Haven har svag heldning mod syd ned til fjorden; den lig- ger frit udsat for solen og har forsaavidt en heldig beliggen- hed; men der er dog den ulempe, at vaarsolen virker meget sterkt, og ofte fremkaldes frugttræernes blomstring tidligere end ønskeligt. Naar der følger kjølige nætter, ødelægges frugttræerneS— b1omster, eller deres udvikling s1nkes, hvorved insekte1—ne faar tid til at angribe blomSterne. Æbletræerne lider mest, og af denne grund findes her forholdsvis faa æbletræer, men derimod en mængde pærer, som efter erfaring ikke lider saa meget. r Haven har et fladeindhold af 5 maal jord. Fra Balestrand præStegaards have omtaler S(—h(“(beler 7O pryd- træer og buSke, 17 æbletræer, 52 pæretræer, 7 kirsebærtræer og 17 plommetræer. Den tidlige unga1—ske aprikos modneS som Spalier i almi11de- lige somre omkring den 20de august og den dobbelte orange- aprikos lidt Senere. Matrikulskyld mellem 10 og 20 skyldmark har følgende 51 gaarde: I Tjugun1 sogn: 2)“ugam med Hanke)z, af skyld 11.60 mark, har 2 hus1nandS— pladSe. Husdyrho1d for hovedbøllet i 1891 var: 2 heSte, 26 stor- fæ, 45 faar, 2 Svin og 4 høns. Udsæd i 189O var: 7 hl. byg, 2 hl. blandkorn og 9 hl. poteter. 2 ar til kaalrabi. TZjugum“, af skyld 1O.45 mark, har 2 husmandspladSe. Samlet husdyrhold i 1891 var: 2 heSte, 21 stor-fæ, 46 faar, 1 Svin og 11 høns. Udsæden i 1890 var: 7 h1.byg og 16 hl. poteter. 1.5 ar til kaalrabi. I Mundal (Fjær1and) sogn: Jo)“(lal, af skyld 12.27 mark, har ]0 huSmandspladse. Sam- let husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 79 storfæ, l32 faar og 9 svin. Samlet udsæd i 1890 var: 15.4 hl. byg og 38.8 hl. poteter. ZVIun(lal, øW“e, af skyld 12.()1, har 4 husmandspladse. Samlet husdyrhold i l89l var: 6 heste, 55 Storfæ. 83 faar, 8 Svin og 9 høns. Samlet udsæd i 1890 var 4.7 hl. byg, 7.4 hl. blandkorn, 7.35 hl. havre, 1 hl. havre til grønfoder og 34.9 hl. poteter. Ho1pe(lal med Vaalvik, af skyld 1l.54 mark, har 3 hus mandSpladSe. Sam1et husdyrhold i 1891 var: 5 heste, 56 Storfæ, 84 faar, 5 Svin samt 21 høns. Samlet udsæd i 189O var: 3 hl.