Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/228

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BA1.ESTHAN1) HERBEn. 223 Km.9 Vand i F ossedalen .... . 0.2 Vand vest for Gotophesten . . . O.2 Vand nord for Skarvedalsvatn. . 0.:3 N yStø1svatn ....... . O .8 SkarVatn ....... . 0.4 Risbotnvatn ....... . l .1 Blaavatn syd for Risb0tnVatn . . . 0.:3— B1aaVatn nordøst for Bjørnenipa . . 0.2 Troldbotnvatn ........ 0.:3 Brævatn .......... 0.5 B1aavatn nordøst for FramSteVatn . . 0.3 Fra.mstevatn ....... . 0.2 Øvrevatn . . . . O.3 Ba1estrandVatn . . . 0.1 Skarvedalsvatn . . . . O.6 Øvrige 47 ferSkvande ...... 2.1 Samlet areal af ferSkVand 7.9 Kyst. Sog11efjorden deler l1erredet (jfr. bind I, pag 237). Havne— og stoppep1adse er før omtalte. Sidefjordene er: E88jj“Or(Z, derefter Fjær-lan(l.gjjo-rden mellem Vilde, men for Stør- stede1en birkek1ædte fjelde Paa fjordens Vestside, ikke langt indenfor dens munding gaar VetlegýoW)“(rZen nordover med sidefjorden S’værefjorden. Heri-edet er i det hele begunstiget med hensyn til beliggen- hed, klima Og jordbund. Jordsmonet er dels ler og dels sand Det er frugtbar jord, men tung at rydde, optil 1OO kr. pr. maal. i Der er en del myrjord. Frugtavlen er af vigtighed i den største del af herredet, men ikke i Fjærland. Det er sje1den, kornet fryser her, og naar det er skeet, har det været i Fjærland sogn og VetlefjOrden i Tønjum Sogn. Det dyrkede jordsmon er indskrænket til dalenes nedre del og smale strim1er langs fjorden. Arealet er saaledes udnyttet: Ager. . . . 2.3 km.2 Eng. . . 6.8 »